اخبار و اعلانات

مشابه یابی (همانندجویی) مقالات از طریق سامانه سمیم نور

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند از شماره 2 دوره 4 (تابستان 1402) موارد زیر الزامی خواهد بود: درج نام و آدرس ایمیل نشریه (info@juep.net) به عنوان مشخصات گیرنده در گواهی اصالت متن در سامانه مشابهت یابی سمیم نور بارگذاری گزارش مشابه یابی در هنگام ارسال مقاله

مطالعه بیشتر

لزوم بارگذاری چکیده مبسوط فارسی و درج لینک DOI یا DOR

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند  از شماره 1 دوره 4 (بهار 1402) موارد زیر الزامی خواهد بود: بارگذاری چکیده مبسوط فارسی (علاوه بر چکیده مبسوط انگلیسی) پس از پذیرش مقاله درج لینک DOI یا DOR منابع

مطالعه بیشتر

تغییر آدرس سایت نشریه

از این پس سایت نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری از آدرس زیر در دسترس خواهد بود: JUEP.net

مطالعه بیشتر

اولویت پذیرش مقالات

از تاریخ 1401/5/1 مقالات نقطه نظر، تک نگاری و پروفایل شهری در اولویت پذیرش قرار می گیرند.

مطالعه بیشتر

تغییر در هزینه پردازش مقالات

در راستای همکاری با نویسندگان محترم، پردازش کلیه مقالاتی که از 1401/4/1 به بعد ارسال شوند، رایگان خواهد بود.

مطالعه بیشتر