اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 454
تعداد پذیرش 148
تعداد عدم پذیرش 250
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 131

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 163
تعداد مشاهده مقاله 128852
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 45068
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 32 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 100 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 34 روز
درصد پذیرش 33 %