اهداف و چشم انداز

تاریخ آخرین به روز رسانی سایت:  بهار 1402

نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری، مقالات علمی اصیل را با محوریت برنامه ریزی شهری و اقتصاد شهری، پس از داوری دو سو کور، به صورت دسترسی باز پلاتینویم (رایگان و بدون دریافت هزینه از نویسندگان) منتشر می نماید. مخاطبین نشریه شامل تمامی اندیشمندان، متخصصان و دانشجویان رشته های مرتبط به برنامه ریزی شهری و اقتصاد شهری می باشد.

 

هدف اصلی این نشریه فراهم نمودن بستری برای انتشار و به بحث گذاشتن آخرین یافته های پژوهشگران و صاحب نظران علمی و دانشگاهی در ارتباط با برنامه ریزی و اقتصاد شهرها می باشد. امید است که این نشریه وضعیت این موضوعات را در شهرهای ایران و تهران بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این موضوعات ارائه دهد.

 

با توجه به چند وجهی بودن شهر، برنامه ریزی شهری و اقتصاد شهری، حوزه های موضوعی زیر مورد پذیرش نشریه است:

-مطالعات شهری

- برنامه ریزی شهری

- اقتصاد شهری

-مطالعات منطقه ای

-برنامه ریزی منطقه ای

- اقتصاد منطقه ای

-کاربری زمین

-برنامه ریزی فضایی

 

همچنین انواع مختلف مقالات در قالب: پژوهشی، مروری، تک نگاری، نظری و بنیادین، نقطه نظر و پروفایل شهری قابل دریافت است.