راهنمای WOS ( پابلونز سابق)

 

داوران محترم لطفا از لینک زیر برای ثبت نام در WOS (publons سابق) اقدام فرمائید:

لینک ثبت نام

 

برای اضافه نمودن داوری های انجام شده به پروفایلتان، تنها کافی ست که ایمیل تشکر نشریه که بابت انجام داوری برایتان ارسال شده است را برای آدرس reviews@webofscience.com بازارسال (فوروارد) نمایید.