فهرست داوران

فهرست داوران سال 1401 (به ترتیب حروف الفبا)

نام خانوادگی نام مرتبه علمی گروه، دانشکده، دانشگاه کشور شهر WOS (Publons)
احمدزاده حسن استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ایران تبریز لینک
احمدی قادر استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه ایران ارومیه لینک
احمدی حسن دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان ایران رشت  
اردستانی زهرا سادات استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه خوارزمی ایران تهران  
افشاری راد مجید دانشیار گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی ایران تهران لینک
امیری سید نورالدین استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه خلیج فارس ایران بوشهر  
امین زاده گوهرریز بهناز استاد گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ایران تهران لینک
ایمانی شاملو جواد استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراسلامی تبریز ایران تبریز لینک
آرام فرشید استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه ایران ارومیه  
آسایش حمید استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی ایران بروجرد  
باباخانی ملیحه استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ایران قزوین لینک
بذرافشان ام البنین دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان ایران بندرعباس  
بذرافکن کاوه استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران تهران  
بصیرت میثم استادیار گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ایران تهران  
پورموسوی نادر استادیار  گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور ایران دزفول  
تابان محمد دانشیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام ایران ایلام  
تاجپور مهدی مربی گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران ایران تهران لینک
تبریزی نازنین دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران ایران بابلسر  
تقوایی علی اکبر استاد گروه طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس ایران تهران  
تهامی پور زرندی مرتضی استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی ایران تهران  
حکیمی هادی استادیار  گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز ایران تبریز  
حیدری جهانگیر استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه خلیج فارس ایران بوشهر  
خلیقی نینا استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان ایران سنندج لینک
رضایی محمدرضا دانشیار گروه جغرافیا، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد ایران یزد  
رضایی محمود دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران تهران  
روستا مریم استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز ایران شیراز  
زینالی عظیم علی استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ایران تبریز  
سرگلزایی شریفه استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل ایران زابل  
شعله مهسا استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز ایران شیراز  
شکوهی دولت آبادی محمود استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان ایران اصفهان  
شمس مجید استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه ازاد اسلامی ایران ملایر  
صداقتی عاطفه استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد ایران بجنورد  
عالمی بابک استادیار گروه تکنولوژی معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان ایران کاشان  
عنابستانی علی اکبر استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی ایران تهران  
غفاری محمد استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران ایران قم  
فرهنگ امیرعلی استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران ایران تهران لینک
فنی زهره دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی ایران تهران  
قاضی میرسعید سید مجتبی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان ایران سمنان  
قره بگلو مینو استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراسلامی تبریز ایران تبریز  
قلندریان ایمان استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد ایران مشهد  
کنجکاو منفرد امیررضا دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه یزد ایران یزد  
لطفی سهند دانشیار گروه شهرسازی، دانشکد ههنر و معماری، دانشگاه شیراز ایران شیراز  
لطیفی غلامرضا استاد گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی ایران تهران  
مصیب زاده علی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه ایران ارومیه  
معیریان ندا استادیار گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ایران تهران  
ملکی آیدا استادیار گروه فناوری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز ایران تبریز  
مودت الیاس استادیار  گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور ایران دزفول  
موسوی نیا سیده فاطمه استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد ایران مشهد لینک
مولائی اصغر استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراسلامی تبریز ایران تبریز  
میثاقی سید محمود استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه مازندران ایران بابلسر  
نژاد محمد نامقی احسانه استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ایران تهران  
هویدا رضا دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان ایران اصفهان  
ورمقانی حسنا استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ایران قزوین لینک
یوسفی زاهد استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان ایران سنندج  

فهرست داوران سال 1400

نام و نام خانوادگی

عنوان / سازمان

لینک پابلونز

سید علی جوزی

استاد گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی

پابلونز

عادل مظلومی

دانشیار گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشگاه علوم پزشکی تهران

پابلونز

یونس نورالهی

دانشیار گروه محیط زیست و انرژی های نو، دانشگاه تهران

پابلونز

ام البنین بذرافشان

دانشیار گروه محیط زیست و انرژی شهری، دانشگاه هرمزگان

 

سمانه عابدی

استادیار گروه محیط زیست و انرژی شهری، دانشگاه علامه طباطبایی

 

محمد تابان

دانشیار گروه اقتصاد شهری، دانشگاه ایلام

 

حسین پناهی

استاد اقتصاد و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

 

حمید آسایش

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی

 

مهدی تاجپور

Department of Corporate Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

پابلونز

علی عمرانی پور

دانشیار شهرسازی و معماری، دانشگاه کاشان

 

محمدحسین سرائی

دانشیار، گروه جغرافیا آمایش سرزمین ، دانشگاه یزد

 

سعید ملکی

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 

میثم بصیرت

استادیار شهرسازی، دانشگاه تهران

 

محمدمهدی عزیزی

استاد، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

غزال کرامتی

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی

 

مرتضی تهامی پور زرندی

استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

 

حمید صفاری

دانشیار دانشکده عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

 

شهره طهرانی

International Journal of Human Capital in Urban Management, Tehran, Iran

پابلونز

مهدی سعیدی

مربی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت

 

مریم روستا

استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز

 

ناصر بنیادی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

امیررضا کنجکاو منفرد

استادیار گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه یزد

 

سعید سعیدااردکانی

استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه یزد

 

محمد غفاری

استادیار مدیریت گردشگری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

سید حسن حاتمی نسب

استادیار گروه مدیریت بارزگانی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد،

 

بهنوش فرخ زاده

استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه ملایر

 

احسانه نژادمحمد نامقی

استادیار مدیریت گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

پابلونز

-------------------------------------------------------------------------------

 

فهرست داوران سال 1399

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات رشته تخصصی سمت / سازمان
علی مزیکی استادیار دکترای تخصصی اقتصاد استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
سید علی جوزی استاد دکترای تخصصی محیط زیست و انرژی شهری استاد تمام دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال
زهرا قاسمی دستگردی سایر کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست کارشناس ارشد مدیریت، برنامه ریزی وآموزش ، دانشگاه آزاد تهران شمال
نسرین موسی رمضانی سایر کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه شهری کارشناس اداره آمار و فن آوری اطلاعات، مدیریت برنامه ریزی و توسعه شهری، معاونت مالی و اقتصاد شهری، شهرداری تهران
سمانه عابدی استادیار دکترای تخصصی محیط زیست و انرژی شهری دانشگاه علامه طباطبایی
یونس نوراللهی دانشیار دکترای تخصصی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران
زهره حسامی سایر دکترای تخصصی محیط زیست و انرژی شهری رئیس اداره مدیریت انرژی / اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار/ شهرداری تهران
فرهاد محبتی استادیار دکترای تخصصی - مدیر ترویج دانش و امور بین الملل/مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
عباس عرب مازار استاد دکترای تخصصی اقتصاد هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی
سید سپهر قاضی نوری استاد دکترای تخصصی مدیریت و اقتصاد تربیت مدرس
محمد ستاری فر استاد دکترای تخصصی اقتصاد هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه راضی دانشیار دکترای تخصصی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران