راهنمای داوران

با تشکر از شما استاد گرامی بابت قبول همکاری با نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری، لطفا تمایل یا عدم تمایل به داوری مقاله ارسالی را از طریق گزینه های قبول یا انصراف در ایمیل داوری در اسرع وقت اطلاع دهید. اصول کلی مورد نظر نشریه و معیارهای مقالات به شرح زیر است:

اصول کلی داوری:

 • رعایت دوسوکور بودن فرایند داوری
 • حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات ارائه شده در مقاله
 • عدم قبول داوری در صورت وجود تضاد منافع
 • ارائه توضیحات کافی با هدف بهبود مقاله
 • انجام داوری با توجه به نوع مقاله (پژوهشی، مروری، تک نگاری،...)
 • انجام داوری در مهلت زمانی تعیین شده

 

معیارهای داوری مقالات:

 • نو بودن تحقیق (موضوع، روش و یا نمونه مورد مطالعه)
 • اصالت مقاله
 • متقن و مستدل بودن نتایج مقاله
 • افزودن جنبه های جدید به حوزه مطالعاتی موجود
 • رعایت جنبه های اخلاقی نشر
 • رعایت ساختار مد نظر نشریه (ارائه شده در راهنمای نویسندگان)
 • استفاده از منابع به روز، مرتبط و مستدل جهت اثبات محتوا
 • رعایت الزامات مربوط به نوع مقاله (پژوهشی، مروری، تک نگاری،...)
 • رعایت صحیح دستور زبان و موارد نگارشی
 • عدم هرگونه سورفتار علمی

 

تیم نشریه ضمن تشکر از همکاری دلسوزانه داوران، پذیرای هرگونه پیشنهاد داوران محترم در مورد فرایند داوری مقالات است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا وجود هر گونه سوال، می توانید با ایمیل یا شماره های نوشته شده در بخش تماس با ما تماس بگیرید.