درباره نشریه

تاریخ آخرین به روز رسانی سایت:  زمستان 1401

نشریه علمی اقتصاد و برنامه ریزی شهری با هدف ارتقاء دانش در حوزه های بین رشته ای برنامه ریزی شهری و اقتصاد شهری، با دسترسی باز پلاتینیوم به همت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر می شود. فرایند داوری در این نشریه به صورت دو سو کور بوده و نشریه از اصول اخلاقی (Committee on Publication Ethics) COPE تبعیت می کند و تحت Creative Commons License 4.0 (CC-BY). منتشر می شود.

این نشریه تلاش می کند تا به عنوان بستری برتر برای انتشار یافته های اصیل تحقیقاتی عمل نموده و در گسترش حوزه های نظری و کاربردی برنامه ریزی شهری و منطقه ای و اقتصاد شهری و منطقه ای مشارکت نماید. هدف اصلی ما تسهیل گفت‌وگوی دانشی بین محققان، متخصصان و سیاستگذاران برای درک بهتر و حل مسائل پیچیده‌ای است که شهرها به‌ ویژه شهرهای ایران و تهران با آن مواجه هستند.

اطلاعات بیشتر از طریق لینک های زیر قابل دسترسی است:

اهداف و چشم انداز

هیئت تحریریه

اصول اخلاقی انتشار مقاله

انواع مقالات قابل پذیرش

تماس با ما

«نخستین شماره چاپی-الکترونیکی این نشریه در تاریخ فروردین 1399 منتشر گردیده و تناوب انتشار به صورت فصلنامه می باشد.»