فرایند پذیرش مقالات

تاریخ آخرین به روز رسانی سایت:  پاییز 1401

مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری به شرح زیر است:

 

 

 

1- اعلام نظر سردبیر؛ (در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله برای تعیین سطح علمی و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، تعیین داور و در نهایت کسب اجازه برای ورود به فرآیند داوری، برای سردبیر ارسال می شود).

  • در صورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده، مثبت باشد، مقاله به مرحله بعد وارد می شود.

2- کنترل مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه نامه و فرمت نشریه؛ (در صورت وجود ایراد در فایل ها و رعایت نشدن فرمت نشریه، مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد).

 

3- ارسال به داوری؛ (در صورت تکمیل بودن فایل ها و رعایت شدن فرمت نشریه به صورت کامل، مقاله همزمان برای 3 یا 4 داور ارسال می شود).

 

4- کامل شدن نتیجه داوری اولیه و ارسال به نویسندگان برای انجام اصلاحات؛

  • در صورتی که نتیجه 3 داوری مثبت باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد.
  • در صورتی که نتیجه 2 داوری مثبت و 1 داوری منفی باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد.
  • در صورتی که نتیجه 2 داوری منفی باشد، مقاله توسط سردبیر بررسی می شود. اگر نظرات داوران مورد تایید سردبیر باشد، نامه عدم پذیرش صادر می شود.

 

5- دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داور نهایی؛ (درصورت کامل بودن فایل ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله برای یکی از داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات ارسال می شود).

 

6- دریافت نظرات داور نهایی و اعمال نظر نهایی سردبیر؛

  • در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، برای صدور پذیرش  مقاله اقدام می گردد.
  • در صورتی که برخی از اصلاحات مورد تایید داور نهایی نباشد، مقاله دوباره به نویسنده بازگشت داده می شود. شایان ذکر است این مرحله تنها یک بار تکرار می شود. پس از انجام اصلاحات نویسنده، مجددا مقاله برای کنترل به داور نهایی ارسال می شود. در صورتی که اصلاحات انجام شده در این مرحله باز هم مورد تایید داور نهایی قرار نگیرد، مقاله جهت تعیین تکلیف و صدور عدم پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود.

 

7- قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار؛

 

8- انتشار مقاله. (تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می شوند، تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می شود).

نکته: تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می رسد. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام می شود. دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است. 

نکته: مقالات صرفا از طریق سامانه دریافت می شوند و فصلنامه هیچ گونه تعهدی برای بررسی مقالاتی که به آدرس ایمیل اعضای محترم هیات تحریریه ارسال می شوند ندارد.