تدوین مدل مفهومی پدیدۀ خانه‌های خالی: یک مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه
در سطح جهانی، از زمان بحران مالی در سال 2008، سرمایه‌ای کردن و سفته‌بازی مسکن در جغرافیا گسترش یافته، در اقتصاد سیاسی تعمیم یافته و در سیستم نظارتی جا افتاده است [1]. اما وجود خانه‌های خالی از سکنه در کشورهای مختلف جهان و کشور ما در کنه طبیعت خود مسئله محسوب نمی‌شود. آنچه در این زمینه چالش‌برانگیز است، نرخ متوسط خانه‌های خالی در کشور و مقایسۀ آن با میانگین جهانی و نرخ طبیعی خانه‌های خالی است. با وجود اختلاف قابل توجه، فرضیۀ نگاه سرمایه‌ای به مسکن و احتکار مسکن در کشور مطرح می‌شود (نگارندگان، 1402). خانه‌های خالی به ‌عنوان نشانه‌ای از کاهش جمعیت، اثرات منفی بر یک محله از نظر اقتصادی، امنیتی و مدیریت شهری دارند [2]. خانه‌های خالی بدون مراقبت می‌توانند مشکلات مختلفی را در یک محله ایجاد کنند، از جمله آسیب رساندن به چشم‌انداز، افزایش خطرات ریزش ساختمان، و آتش‌سوزی. آن‌ها همچنین می‌توانند منجر به بهداشت نامناسب ناشی از تخلیۀ غیرقانونی و حیوانات انگلی شوند و یا به محل پرورش جنایت تبدیل شوند، به‌ویژه در مناطق مسکونی با تراکم بالا این عوارض می‌تواند بسیار جدی باشد [5]. طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، 2/6 میلیون خانۀ خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده‌ای رها شده است [6]. عدم اطمینان به بازار سرمایه، کالای امن بودن مسکن، اعتقاد به عدم کاهش قیمت مسکن میان سرمایه‌گذاران، افزایش تحریم‌ها و رکود صنعت و عدم سرمایه‌گذاری در آن و از سویی، ورود بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب طرح‌های زودبازده به بخش مسکن موجبات رونق سفته‌بازی و تبدیل شدن مسکن به کالایی سرمایه‌ای را فراهم کرده که از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در ایران به شمار می‌رود [7]. زمینه‌های فکری، فرهنگی، اقتصادی به موضوع مسکن در جهان با نگاه به این مسئله در ایران تفاوت‌هایی دارد، که به این واسطه تحلیل دقیق مسائل مسکن خالی در کشور با نگاهی به ادبیات جهانی را لازم ساخته است.
مواد و روش‌ها
روش این تحقیق، مرور نظام‌مند ادبیات نظری در حوزۀ تحقیق است. تفاوت مرور نقلی (رایج در تحقیقات فعلی) با مرور نظام‌مند در این است که مرور سیستماتیک به بررسی تمامی نتایج به‌دست‌آمده (پس از اعمال فیلتر معین) از پایگاه دادۀ مشخص‌شده در تحقیق می‌پردازد و بنابراین هیچ منبع مهمی در موضوع تحقیق فروگذار نمی‌شود. به این منظور، پایگاه گوگل اسکولار به عنوان پایگاه اطلاعاتی تحقیق و در دو زبان فارسی و انگلیسی تعیین شد. سپس با بررسی متون مختلف در حوزۀ خانه‌های خالی، کلمات کلیدی به شرح زیر انتخاب، و پس از جست‌وجو در پایگاه گوگل اسکولار، با استفاده از هر یک از کلید‌واژگانِ زیر تعداد نتایجِ زیر در حوزۀ منابع فارسی حاصل شد که به دلیل محدود بودن، همگی مورد بررسی قرار گرفتند. در زبان انگلیسی، در مرحلۀ اول به علت تعدد نتایج و ابهام در میزان ارتباط آن‌ها با موضوع، منابع واجد حداقل 40 ارجاع (یعنی منابع مرجع و اصلی) انتخاب شدند. این امر امکان آشنایی با ادبیات تخصصی موضوع، واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی در پژوهش‌های موجود را فراهم کرد. در مراحل بعدی معیار ورود منابع به فرایند تحلیل، تسهیل شد و تعداد نتایج بسط یافت. به طور کلی پیش از این هیچ مقاله‌ای در کشور به صورت سیستماتیک مبحث خانه‌های خالی را بررسی نکرده، لذا این نوشتار اولین در نوع خود است.
یافته‌ها
اطلاعات منابع از چند جهت قابل جمع‌بندی و ارائه است:
مکان و رویکرد
منابع لاتین به ترتیب فراوانی در کشورهای چین، آمریکا، مکزیک، استرالیا، کره، نروژ، فنلاند، سوئد، ژاپن، کانادا، مالزی، فرانسه و آلمان انجام شده است. پس، کشورهای مختلف جهان در سطوح گوناگون با پدیدۀ خانۀ خالی مواجه و درگیر موضوع هستند. کشورهایی که برنامه‌های تأمین مسکن گسترده‌تری داشته‌اند، با سطح بالاتری از احتکار مسکن و مسکن خالی مواجه بوده‌اند. از میان این کشورها تنها در آلمان تحقیقات بیانگر عدم شواهد احتکار و سوداگری مسکن (به دلیل نسبتِ پایین قیمت مسکن به درآمد متوسط) است و به پایش برای جلوگیری آتی از این امر توصیه شده است.
محتوا
محتوای منابع فارسی یا در صدد مشروعیت دادن به اخذ مالیات و جرم‌انگاری مساکن خالی هستند و یا به دنبال بررسی کمی میزان خانه‌های خالی و مقایسۀ آن با ردۀ جهانی و استدلال بر غیر منطقی و ناعادلانه بودن آن هستند. منابع لاتین بر علل و پیامدها متمرکز هستند و راه حل‌ها را مبتنی بر زمینۀ خاص محلی، متفاوت می‌دانند و غالباً از ارائۀ نسخۀ واحد اجتناب دارند.
علل اصلی
منابع فارسی، عوامل اصلی در بروز پدیدۀ احتکار مسکن را در 3 حوزۀ تغییرات نقدینگی در کشور، نرخ ارز حقیقی و تغییر در سود سپردۀ تسهیلات مسکن می‌دانند و دولت را موظف به کنترل این عوامل هنگام بروز تغییر برای پیشگیری از تأثیر ثانوی بر بازار مسکن می‌دانند. علل اصلی از منظر منابع لاتین، اشکال در نحوۀ پرداخت وام‌های مسکن، سیاست‌ها و پروژه‌های دولتی، ضعف قانون‌گذاری و خلأ قانونی، و نیز انتظارات تورمی مبتنی بر افزایش گذشتۀ قیمت مسکن بوده است.
پیامدهای اصلی
پیامدها در منابع فارسی بررسی نشده و پیامدها در منابع لاتین غالباً شامل افزایش قیمت مسکن، شتاب سریع قیمت مسکن در آینده، کاهش ارزش رهن مسکن در بانک‌ها، ورشکستگی بانک‌های محلی و رکود اقتصادی است.
‌راه حل‌های اصلی
راه حل کشورهای مختلف جهان در بحث خانه‌های خالی عموماً مبتنی بر رشد و توسعۀ ارائۀ خدمات شهری و در مقابل آن اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و به تبع آن، مالیات بر خانه‌های خالی است که در این صورت افکار عمومی به دلیل جذب امکانات شهری به پرداخت مالیات اقناع، و با دولت همکاری بیشتری خواهد داشت. راه حل عمدۀ دیگر، سامانۀ جامع املاک و اسکان همراه با ضمانت اجرایی است که در اقدام به آن شهرداری‌ها واجد صلاحیت بیشتری هستند. عمدۀ راه حل‌های منابع لاتین شامل مدیریت توسط بانک‌های زمین، برنامه‌ریزی مسکن و اشتغال در مجاورت یکدیگر، عرضۀ برنامه‌ریزی‌شدۀ زمین، پایش انتظارت تورمی گروه‌های مختلف جامعه و درنهایت، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانۀ خالی با شرایط خاص و اثربخش است، اما در کشور ما راه حل بخشیِ گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. 
در قالب نتیجه عمدۀ دیگر می‌توان تفاوت‌های میان منابع فارسی و لاتین را برشمرد:
منابع فارسی غالباً بدون درگیری عمیق با علت‌های اصلی و پشت پردۀ خالی ماندن مسکن، دولت را در این امر به عنوان کاتالیزور اصلی مؤثر دانسته و بلافاصله به سمت‌ راه حل‌های بخشی و یا را‌ه ‌حل‌های مالی و تنبیهی رفته‌اند. در منابع فارسی پیامدهای مسکن خالی بررسی نشده، اما منابع لاتین غالباً به صورت تحلیلی و با ریشه‌یابی در حوزۀ علل و یا پیامدها سعی کرده‌اند راه‌هایی برای حرکت محلی در هر زمینۀ خاص به سمت راه حل زمینه‌گرا باز کنند.
در برخی موارد مشاهده شده که منابع فارسی از اصطلاحات و عبارات تخصصی موضوع مانند اصطکاک بازار (عدم رسیدن عرضه به تقاضا)، دوره‌های رونق و رکود، مالیات بر عایدی سرمایه بدون توجه دادن به محتوای اصلی آن‌ها استفاده کرده و به این‌ترتیب ادبیات موضوع را به صورت پوسته‌ای به کشور انتقال کرده‌اند.
نتیجه‌گیری
در زمینۀ علت‌های خالی ماندن خانه‌ها، منابع لاتین عمدتاً علت اصلی در زمینۀ مکانی خود را، برون‌یابی پذیری تغییرات قیمت مسکن نسبت به گذشته و انتظارات تورمی ناشی از آن [14، 16، 48، 63] و نیز سیستم معیوب و غیر پویای تخصیص وام‌های مسکن به صورتی که احتکار مسکن را ترغیب می‌کنند [13، 18، 50،70-71]، دانسته‌اند. اما در ایران نبود بازار مطمئن برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول و امن بودن مسکن به صورت کالای سرمایه‌ای [7] در کنار عدم نظارت مکفی دولت بر مالکیت املاک [6] دلیل اصلی وجود احتکار مسکن و خانه‌های خالی است.
با بررسی منابع به نظر می‌رسد که باید راه حل‌های ریشه‌ای‌تری نسبت به اخذ مالیات بر خانۀ خالی برای حل این معضل مورد توجه قرار گیرد:
1. قبح فقهی و اسلامی احتکار مسکن باید با ابزارِ جامعه روحانیت و با همکاری رسانه‌های جمعی و وزارت راه و شهرسازی برای عموم مردم تأکید ویژه شود. 
2. سرمایه‌های سرگردان به نحو احسن توسط دولت مدیریت شود که در مسیر احتکار مسکن قرار نگیرد.
3. تکمیل اطلاعات در سامانۀ جامع املاک و اسکان کشور توسط افراد باید دارای ضمانت اجرایی و تشویق و تنبیه قابل توجه و تأثیرگذار باشد. 
4. کمیسیون‌های مشترکی بین دستگاه‌های ذی‌نفوذ در این امر (از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و...) تشکیل شود تا از موازی‌کاری و یا اهمال‌کاری دستگاه‌ها پیشگیری شود.
5. خلأ پژوهشی در حوزۀ یافتن علل و پیامدهای خانه‌های خالی در شهرهای مختلف کشور وجود دارد. لازم است با پرداخت به آن ادبیات نظری مربوطه و سپس راه حل‌های عملی بومی‌سازی شود. 
6. راه ‌حل‌هایی مانند تأسیس بانک‌های زمین، تشکیل پایگاه داده جامع، همه‌جانبه و به‌روز از مساکن خالی، برنامه‌ریزی سکونت و اشتغال به صورت توأمان و با رعایت اختلاط آن‌ها، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، و شفافیت سیاست‌های دولت برای پیشگیری از رانت نگهداری مسکن، از جمله سیر تحولاتی است که می‌تواند در زمینۀ محلی شهرهای ایران امکان‌سنجی شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Model of the Phenomenon of Vacant Houses: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Najma Esmilpoor 1
  • Fereshte Rezaeian 2
1 Associate Professor, Urbanism Department, Faculty of Art and Architecture, Yazd University, Yazd, Iran
2 Ph. D. Candidate, Urbanism Department, Faculty of Art and Architecture, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Introduction 
On a global scale, since the financial crisis in 2008, housing capitalization and speculation have expanded in geography, generalized in political economy, and embedded in the regulatory system [1]. But the existence of vacant houses in different countries of the world and our country is not a problem in nature. What is challenging in this context is the average rate of vacant houses in the country and its comparison with the world average and the natural rate of vacant houses. Despite the significant difference, the hypothesis of a capitalistic view of housing and speculation of housing in the country is proposed (authors, 1402). Vacant houses as a sign of population decline, have negative effects on a neighborhood in terms of economy, security, and urban management [2]. Vacant houses do not occur in useful clusters. Instead of urban cancer that will disappear by abandoning the decaying neighborhood, they are a kind of urban measles [3]. Untended vacant homes can cause a variety of problems in a neighborhood, including damaging the landscape and increasing the risks of building collapse, and fires. They can also lead to poor sanitation due to illegal dumping and parasitic animals, or become breeding grounds for crime. Especially in residential areas with high density, these complications can be very serious [5]. According to the report of the Statistics Center in 2016, there were 2.6 million vacant houses in the country and they were abandoned without any use [6]. On one hand, lack of reliably in the capital market, housing as a safe commodity, belief in the lack of housing price reduction among investors, increased sanctions and industry stagnation, and lack of investment in it; on the other hand, the arrival of part of the facilities granted in the form of quick-return projects has provided the housing sector with the boom of speculation and the transformation of housing into a capital good, which is one of the main factors of the increase in housing prices in Iran [7]. The intellectual, cultural, and economic contexts of the housing issue in the world are different from the view of this issue in Iran, which has made it necessary to analyze the vacant housing issues in the country; by looking at the world literature.
Materials and Methods
The method of this research is a systematic review of theoretical literature in the field of research. The difference between a descriptive review (common in current research) and a systematic review is that a systematic review examines all the results (after applying a certain filter) from the database specified in the research, and therefore no important source in the subject. Research is not abandoned. For this purpose, the Google Scholar database was determined as a research database in both Persian and English languages. Then, by examining various texts in the field of vacant houses, the keywords were selected as follows, and after searching the Google Scholar database, using each of the keywords below, the following results were obtained in the field of Persian sources, which were due to limitation, all investigated. In the English language, in the first stage, due to the multiplicity of results and ambiguity in their relevance to the subject, sources with at least 40 references (i.e. major and main sources) were selected. This made it possible to get acquainted with the specialized literature on the subject, keywords, and main concepts in the existing research. In the next steps, the criteria for entering sources into the analysis process was simplified and the number of results expanded. In general, before this, no article in the country has systematically examined the subject of vacant houses, and therefore this article is the first of its kind.
Findings
The information of the sources can be summarized and presented in several ways: Place and approach: Latin sources have been used in China, America, Mexico, Australia, Korea, Norway, Finland, Sweden, Japan, Canada, Malaysia, France, and Germany, respectively. Therefore, different countries of the world are facing and involved in the issue of vacant houses at different levels. Countries that have had more extensive housing provision programs have faced a higher level of housing speculation. Among these countries, only in Germany, the research shows that there is no evidence of housing speculation (due to the low ratio of housing prices to average income), and monitoring is recommended to prevent this in the future. Content: The content of Persian sources is either trying to legitimize taxing and criminalizing vacant houses, or they are looking for a quantitative analysis of the number of vacant houses and comparing it with the world-class and arguing that it is illogical and unfair. Latin sources are focused on causes and consequences consider solutions based on specific local contexts, and often avoid presenting a single version. The main causes: Persian sources consider the main factors in the phenomenon of housing speculation to be in three areas: changes in liquidity in the country, real exchange rate, and changes in interest on housing facility deposits. The government is obliged to control these factors when changes occur to prevent secondary effects on the housing market. The main causes from the point of view of Latino sources have been problems in the payment of housing loans, government policies and projects, weak legislation and legal loopholes, as well as inflationary expectations based on the past increase in housing prices. The main consequences: the consequences have not been examined in Persian sources, and the consequences in Latin sources often include the increase in housing prices, the rapid acceleration of housing prices in the future, the decrease in the value of housing mortgages in banks, the bankruptcy of local banks, and economic stagnation. The main solutions: the solution of different countries of the world in the issue of vacant houses is generally based on the growth and development of providing city services and in return for that, the tax on capital gains and, accordingly, the tax on vacant houses, in which case the public opinion will convince to pay tax and will have more cooperation with the government. Another major solution is the comprehensive real estate and housing system with executive guarantees, which municipalities are more qualified to implement. The main solutions of Latin resources include management by land banks, planning of housing and employment in the vicinity of each other, planned supply of land, monitoring of inflationary expectations of different groups of society and finally levying tax on capital gains and ultimately effective vacant house tax under special conditions. However, in our country, the partial solution of collecting taxes from vacant houses has received more attention. Another major result is the differences between Persian and Latin sources: Persian sources often consider the government as the main effective catalyst in this matter, without deep involvement with the main causes and behind the scenes of the housing being empty, and have immediately moved towards partial solutions or financial and punitive solutions. In Persian sources, the consequences of empty housing have not been investigated, but Latin sources have often tried to open ways for local movement in each specific field towards a context-oriented solution in an analytical way and by rooting in the field of causes or consequences. In some cases, it has been observed that Persian sources have used specialized terms and expressions of the subject such as market friction (failure of alignment of supply to demand), periods of boom and bust, and tax on capital gains, without paying attention to their main content, and thus the subject literature has been superficially transferred to the country.
Conclusion
In the context of houses remaining empty, Latin sources mainly find the main cause in their location, the extrapolability of housing price changes compared to the past and inflationary expectations resulting from it [14, 16, 48, 63] as well as the defective and non-dynamic system of allocating housing loans in a way that encourages housing speculation [13, 18, 50, 70-71]. But in Iran, the lack of a reliable market for investment and maintaining the value of money and the safety of housing as a capital good [7] along with the lack of sufficient government supervision over property ownership [6] is the main reason for the existence of housing speculation. By examining the sources, it seems that more radical solutions than levying taxes on vacant houses should be considered to solve this problem:
1. The jurisprudential and Islamic obscenity of housing speculation should be emphasized to the public with the help of the clergy community and with the cooperation of the mass media and the Ministry of Road and Urban Development. 
2. Stray capitals should be efficiently managed by the government so that they do not end up in housing speculation. 
3. Completion of information in the country’s comprehensive real estate and housing system by individuals should have an executive guarantee and significant and effective encouragement and punishment. 
4. Joint commissions should be formed between the relevant institutions in this matter (including the Fiscal Affairs Organization, the Ministry of Roads and Urban Development, the Municipality, the Attorney General’s Office, and the Islamic Propaganda Organization), to prevent parallel work or neglect of the Executive body.
5. There is a research gap in the field of finding the causes and consequences of vacant houses in different cities of the country. It is necessary to localize the relevant theoretical literature and then practical solutions.
6. Solutions such as establishing land banks, forming a comprehensive and up-to-date database of vacant houses, planning of housing and employment integrally and respecting their mixing, taxing capital gains, and transparency of government policies to prevent housing vacancy are among evolutions that their possibility can be evaluated in the local context of Iranian cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developing of Conceptual Model
  • Empty Housing
  • Housing Speculation
  • Systematic Review
[1] Jae-Yong Ch. Carpenter K. Safe havens: overseas housing speculation and opportunity zones, Housing Studies 2022; 37 (8): 1350-1378. DOI: 10.1080/02673037.2020.1844156.
[2] Zou, Sh. Wang, L. Individual Vacant House Detection in Very-HighResolution Remote Sensing Images. Annals of the American Association of Geographers 2019: 117-129. DOI:10.1080/24694452.2019.1665492.
[3] Wuyts, W. Sedlitzky, R. Morita, M. Tanikawa, H. Understanding and Managing Vacant Houses in Support of a Material Stock-Type Society—The Case of Kitakyushu, Japan. Sustainability 2020; 12 (13): 5363. DOI:10.3390/su12135363. 
[4] Ghamami, M. Mohebikia. H. justice and tax on luxury goods; A case study of empty houses and luxury cars. Human Rights and Citizenship 2021; 11(6): 33-58. [In Persian]
[5] Kanayama Y, Sadayuki T. What types of houses remain vacant? Evidence from a municipality in Tokyo, Japan. Journal of the Japanese and International Economies. 2021 Dec 1; 62: 101167. DOI:10.1016/j.jjie.2021.101167. 
[6] Abdollahi Dorrabad, H. The Vacant Home Tax: A Review of Fundamentals, Effects, Country Experiences and Implementation Requirements. Islamic Council Research Center, Infrastructure Studies Office 2023. [In Persian]
[7] Khodadadkashi, F. & Razban, N. The role of speculation on housing price changes in Iran (1370-1387). Economic Researches and Policies Quarterly 2014; 22(71): 5-28. [In Persian]
[8] Islamic Council Research Center, Direct Taxes Law, approved 1987.
[9] Yang, Y. & Rehm, M. Housing prices and speculation dynamics: a study of Auckland housing market, Journal of Property Research 2021; 38 (4): 286-304. DOI: 10.1080/09599916.2021.1873405.
[10] Shelton T. Gameday homes: Mapping emerging geographies of housing speculation and absentee ownership in the American South. Cities 2021 Aug 1; 115: 103230. DOI:10.1016/j.cities.2021.103230.
[11] Molloy, R. Long-term vacant housing in the United States. Regional Science and Urban Economics 2016, 59, 118-129.‏ DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2016.06.002.
[12] Park, Y. Newman, G. Lee, J. Lee, S. Identifying and comparing vacant housing determinants across South Korean cities. Applied Geography 2021; Volume 136: 102566. DOI:10.1016/j.apgeog.2021.102566.
[13] Pornchokchai, S., & Perera, R. Housing speculation in Bangkok: lessons for emerging economies. Habitat International 2005; 29(3): 439-452.‏ DOI:10.1016/j.habitatint.2004.01.002.
[14] Levin, E. J., & Wright, R. E. Speculation in the housing market? Urban Studies 1997; 34(9): 1419-1437.‏ DOI: 10.1080/0042098975493.
[15] Akbar, RA. Chrysnanda C. Suryadi. S. Environmentally Based Crime Prevention Strategies in Securing Empty Houses. International Journal of Social Science Research and Review 2023; Oct 6; 6(10): 345-59. DOI: https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i10.1695.
[16] Glock, B., & Haubermann, H. New trends in urban development and public policy in eastern Germany: dealing with the vacant housing problem at the local level. International Journal of Urban and Regional Research 2004; 28(4): 919-929.‏ DOI:10.1111/j.0309-1317.2004.00560.x.
[17] Baba H, Akiyama Y, Tokudomi T, Takahashi Y. Learning geographical distribution of vacant houses using closed municipal data: a case study of Wakayama City, Japan. ISPRS Annals of the Photogrammetry. Remote Sensing and Spatial Information Sciences 2020 Sep 15; 6:1-8. https://doi.org/10.5194/isprs-annals-VI-4-W2-2020-1-2020.
[18] Mian, A., & Sufi, A. Credit supply and housing speculation. The Review of Financial Studies 2022; 35(2): 680-719.‏ https://doi.org/10.1093/rfs/hhab034.
[19] Riddel, M. Fundamentals, feedback trading, and housing market speculation: evidence from California. Journal of Housing Economics 1999; 8(4): 272-284.‏ https://doi.org/10.1006/jhec.1999.0251.
[20] Pindell, N. Fear and Loathing: Combating Speculation in Local Communities. U. Mich. JL Reform 2005; 39: 543.‏
[21] Monkkonen, Paavo. The Role of Housing Finance in Mexico’s Vacancy Crisis. SSRN Electronic Journal 2014; 10.2139/ssrn.2765658. DOI:10.2139/ssrn.2765658.
[22] Dargahi, M. Dehghan. M. Jurisprudential foundations of the law “Taxing vacant houses”. Studies of Islamic jurisprudence and fundamentals of law 2023; 16(46): 29-50. [In Persian]
[23] Abdullahpour, A, Walizadeh. M. Jurisprudential review of the legitimacy of “Tax on empty houses.” Journal of Islamic Jurisprudence and Law Research 2023; 19(70): 135-163. [In Persian]
[24] Razavi, M. Izdakhati, H. Dastjardi. V. Identifying the effective factors on the tax rate on vacant houses in Iran’s economy: a descriptive structural modeling (ISM) approach. Urban Economy 2020; 5(2): 1-18. [In Persian]
[25] Abedi, I. Nemati, M. Kiani. M. Analysis of factors affecting the rate of vacant housing in Iran during the years 2006 to 2016 through structural equation modeling based on partial least squares (PLS-SEM). Urban Economy 2020; 5(1): 51-64. [In Persian]
[26] Hadian M. Examining the role of municipalities in the process of taxing vacant houses. Economics and Urban Planning Quarterly 2020; 1 (4): 214-225. [In Persian]
[27] Qolizadeh, A. Manouchehri, S. Jafari Sarasht, D. Time-varying effects of influencing factors on speculation in Iran’s housing market: state-space models. Econometric modeling 2023; 7(4). [In Persian]
[28] Qolizadeh, A. Manouchehri, S. & Fatemi Zardan, Y. Modeling speculation in Tehran housing market. Economics and modeling 2022; 12(4): 137-179. [In Persian]
[29] Seyed Nurani, M. Investigating speculation and housing price bubble in urban areas of Iran. Economic Journal 2014; 14(52): 68-49. [In Persian]
[30] Monjazeb, m. Khandan, A. & Shah Bahrami, H. Measuring the degree of speculation in the housing market of urban areas in selected provinces of Iran: a spatial econometric approach. Journal of Economic Research 2022; 57(1): 157-188. [In Persian]
[31] Manouchehri, S. & Qolizadeh. A. The reaction of speculation in the housing market to exogenous shocks in Iran. Economic research (sustainable growth and development) 2022; 22(2): 185-216. [In Persian]
[32] Mousai, N. Yarmohamedian, N. Nasr Esfahani, R. Izadkhashti, H. Estimation of capital income tax capacity of residential properties in Isfahan city (case study: selected areas of Isfahan municipality). Urban Economy 2021; 6(1): 81-94. [In Persian]
[33] Ghafari Gilande, A. Nazmfar, Mohammadi, Dehzadeh Silabi, P. An analysis of spatial inequalities with an emphasis on housing quality indicators (case example: urban areas of Ardabil). Environmental Science and Technology Quarterly 2020; 22(10): 251-264. [In Persian]
[34] Afsah Hosseini, F. Zabihi, H. Jahanshahlou, L. Predicting the Number of Housing Units in Tehran toward Economic Competitiveness. Scientific-Research Quarterly of Urban Ecology Research 2019; 10(20): 97-110. [In Persian]
[35] Sediqi, S. Salek. R. Analysis of factors affecting the intensification of the commodification of urban space from the perspective of citizens (case study: Tabriz metropolis). Urban Planning Geography Research 2018; 6(4): 791-807. [In Persian]
[36] Pourianjad, F. Parvish. M. Investigating the situation of housing and rent in Tehran in the Last Decade of the Second Pahlavi Monarchy. Urban Economy 2021; 6(2): 115-128. [In Persian]
[37] Hassanzadeh, K., Mohammadi, O. The Tax for Right to Quality Arising from Implementation of Public - Constitutional Projects and Partition of Lands. Legal Research 2021; 20(45): 209-231. [In Persian]
[38] Khaki Qasr, A. Spatial plan of traditional houses of Yazd about modern residence. Architecture of hot and dry climate 2019; 6(8): 23-46. [In Persian]
[39] Basari, B., Kayani, G., Malekipour. M. The attractiveness of housing as a financial asset against inflation and its effect on housing demand in Iran. Financial Economics 2021; 15(55): 79-106. [In Persian]
[40] Qolizadeh, A. Amiri, N. A look at the tax system of the housing sector in the world and a framework for. Economic magazine-monthly review of economic issues and policies 2014; 13(11): 91-110. [In Persian]
[41] Safaipour, M. Fadai Jezi. F. Future Research of the Housing Supply System in Iran’s Metropolises: A Case Study of Ahvaz Metropolis. Geography and Environmental Planning 2023; 34(1):117-140. [In Persian]
[42] Ismail Porhamdani, S. Shia, E. Zakir Haqighi, K. An analysis of urban public spaces exptation to reduce Vandalism 2023; 24(11): 41-58. [In Persian]
[43] Mousavi, M. Drodian. H. Analysis of factors affecting housing prices in Tehran. Economic Modeling Scientific Quarterly 2021; 9(31): 103-127. [In Persian]
[44] Yazdani, M. A research project to investigate affordable housing policies in Ardabil, Mohagheg University of Ardabil, 2018. [In Persian]
[45] Farnam, A. Baziar, M. Abdul Hosseinzadeh, M. Saeidi, M. Azmonnia, E. Rahaii, A. Considerations of land studies in realizing the law of jump in housing production. Islamic Council Research Center, Infrastructure Studies Office 2022.[In Persian]
[46] Arnott, R. Housing vacancies, thin markets, and idiosyncratic tastes. The Journal of Real Estate Finance and Economics 1989; 2: 5-30.‏ DOI:10.1007/BF00161714.
[47] Nathanson, C. G., & Zwick, E. Arrested Development: Theory and Evidence of Supply‐Side Speculation in the Housing Market. The Journal of Finance 2018; 73(6): 2587-2633.‏ DOI:10.1111/jofi.12719.
[48] Dieci, R., & Westerhoff, F. A simple model of a speculative housing market. Journal of Evolutionary Economics 2012; 22: 303-329.‏ DOI: 10.1007/s00191-011-0259-8.
[49] Chung, H. S., & Kim, J. H. Housing speculation and housing price bubble in Korea. Available at SSRN 535882 2004.‏ DOI:10.2139/ssrn.535882.
[50] Barlevy, G., & Fisher, J. D.Mortgage choices and housing speculation (No. 2010-12). Working Paper Series 2010.‏
[51] Gao, Z., Sockin, M., & Xiong, W. Economic consequences of housing speculation. The Review of Financial Studies 2020; 33(11): 5248-5287.‏ DOI:10.1093/RFS/HHAA030.
[52] Rehm, M., & Yang, Y. Betting on capital gains: housing speculation in Auckland, New Zealand. International Journal of Housing Markets and Analysis 2020; 14(1): 72-96.‏ DOI:10.1108/IJHMA-02-2020-0010.
[53] Goldstein, A. The social ecology of speculation: Community organization and non-occupancy investment in the US housing bubble. American Sociological Review 2018; 83(6): 1108-1143.‏ https://doi.org/10.1177/0003122418808212.
[54] Humphrey, C. Real estate speculation: Volatile social forms at a global frontier of capital. Economy and Society 2020; 49(1): 116-140.‏ DOI:10.1080/03085147.2019.1690256.
[55] Xiao, Q., & Park, D. Seoul housing prices and the role of speculation. Empirical Economics 2010; 38: 619-644.‏ https://doi.org/10.1007/s00181-009-0282-x.
[56] Chen, Y. L. New prospects for social rental housing in Taiwan: The role of housing affordability crises and the housing movement. International Journal of Housing Policy 2011; 11(3): 305-318.‏ DOI:10.1080/14616718.2011.599133.
[57] Wong, W. L., Lee, C., & Koong, S. S. Housing prices in peninsular Malaysia: supported by income, foreign inflow or speculation? International Journal of Housing Markets and Analysis 2019; 12(3): 424-441.‏ DOI: 10.1108/IJHMA-01-2018-0001.
[58] Bayer, P., Geissler, C., Mangum, K., & Roberts, J. W. Speculators and middlemen: The strategy and performance of investors in the housing market. The Review of Financial Studies 2020; 33(11): 5212-5247.‏ https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa042.
[59] Chinco, A., & Mayer, C. Distant speculators and asset bubbles in the housing market. Columbia Business School mimeo 2012; April.‏
[60] Fu, Y., & Qian, W. Speculators and price overreaction in the housing market. Real Estate Economics 2014; 42(4): 977-1007.‏ DOI:10.2139/ssrn.1787729.
[61] Lin, G. C., Smart, A., Li, X., & Hu, F. Z. Financializing Chinese cities: State–capital nexus and the uneven geography of housing speculation. Area Development and Policy 2019; 4(4): 435-453.‏ DOI:10.1080/23792949.2019.1625277.
[62] Yang, X., Wu, Y., Shen, Q., & Dang, H. Measuring the degree of speculation in the residential housing market: A spatial econometric model and its application in China. Habitat International 2017; 67: 96-104.‏ DOI:10.1016/j.habitatint.2017.06.005.
[63] Zheng, M., Wang, H., Wang, C., & Wang, S. Speculative behavior in a housing market: Boom and bust. Economic Modelling 2017; 61: 50-64.‏ https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.11.021.
[64] Shi, S., Rahman, A., & Wang, B. Z. Australian housing market booms: Fundamentals or speculation?. Economic Record 2020; 96(315): 381-401.‏ DOI: 10.1111/1475-4932.12553.
[65] Kholodilin, K. A., Michelsen, C., & Ulbricht, D. Speculative price bubbles in urban housing markets: Empirical evidence from Germany. Empirical Economics 2018; 55: 1957-1983.‏ DOI: 10.1007/s00181-017-1347-x.
[66] Wells, K. J. A housing crisis, a failed law, and a property conflict: The US urban speculation tax. Antipode 2015; 47(4): 1043-1061.‏ DOI:10.1111/anti.12146.
[67] Skaburskis, A. Speculation and housing prices: a study of Vancouver’s boom-bust cycle. Urban Affairs Quarterly 1988; 23(4): 556-580.‏ https://doi.org/10.1177/004208168802300405.
[68] Silverman, R. M., Yin, L., & Patterson, K. L. Dawn of the dead city: An exploratory analysis of vacant addresses in Buffalo, NY 2008–2010. Journal of Urban Affairs 2013; 35(2): 131-152.‏ https://doi.org/10.1111/j.1467-9906.2012.00627.x.
[69] Chi, G., Liu, Y., Wu, Z., & Wu, H. Ghost cities analysis based on positioning data in China. arXiv preprint arXiv 2015:1510.08505.‏ https://doi.org/10.48550/arXiv.1510.08505
[70] Fuentes, C. M., & Hernández, V. Housing finance reform in Mexico: the impact of housing vacancy on property crime. International Journal of Housing Policy 2014; 14(4): 368-388.‏ DOI: 10.1080/14616718.2014.955332.
[71] Monkkonen, P. Empty houses across North America: Housing finance and Mexico’s vacancy crisis. Urban Studies 2019; 56(10): 2075-2091.‏ https://doi.org/10.1177/0042098018788024.
[72] Turner, L. M. Who gets what and why? Vacancy chains in Stockholm’s housing market. European Journal of Housing Policy 2008; 8(1): 1-19.‏ DOI: 10.1080/14616710701817133.
[73] Huuhka, S. Vacant residential buildings as potential reserves: A geographical and statistical study. Building Research & Information 2016; 44(8): 816-839.‏ DOI:10.1080/09613218.2016.1107316.
[74] Segú, M. The impact of taxing vacancy on housing markets: Evidence from France. Journal of Public Economics 2020; 185: 104079.‏ DOI: 10.1016/j.jpubeco.2019.104079.
[75] Wang, K., & Immergluck, D. The geography of vacant housing and neighborhood health disparities after the US foreclosure crisis. Cityscape 2018; 20(2): 145-170.‏
[76] Nordvik, V., & Gulbrandsen, L. Regional patterns in vacancies, exits and rental housing. European Urban and Regional Studies 2009; 16(4): 397-408.‏ DOI:10.1177/0969776409102191.
[77] Roth, J. J. Empty homes and acquisitive crime: Does vacancy type matter? American Journal of Criminal Justice 2019; 44: 770-787.‏ DOI: 10.1007/s12103-019-9469-7.
[78] Baba, H., & Hino, K. Factors and tendencies of housing abandonment: An analysis of a survey of vacant houses in Kawaguchi City, Saitama. Japan Architectural Review 2019; 2(3): 367-375.‏ https://doi.org/10.3130/aija.83.1263.