مروری بر پژوهش‌های گردشگری شهری: شناسایی روندهای آینده

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی و کارآفرینی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

مقدمه
شهرها با داشتن تنوع زیادی از جاذبه‌های اولیه و فرعی به عنوان مقصد گردشگری انتخاب می‌شوند و سازمان جهانی گردشگری ملل متحد این نوع از فعالیت گردشگری را که در فضای شهری انجام می‌شود، گردشگری شهری می‌نامد. گردشگری شهری نقش بسیار مهمی در توسعۀ شهرها نیز ایفا می‌کند، زیرا امروزه بسیاری از شهرها میزبان تعداد قابل توجهی از گردشگران هستند و در مبحث توسعه، صنعت گردشگری به عنوان ابزاری سودمند برای توسعۀ محلی تلقی می‌شود که به عنوان پاسخی مثبت به تغییرات منفی اقتصادی است. در سال‌های اخیر علاقه به پژوهش در حوزۀ گردشگری شهری به‌سرعت افزایش یافته و گردشگری شهری شروع به تبدیل شدن به بخشی جدایی‌ناپذیر از مطالعات گردشگری کرده است، تا جایی که برخی استدلال می‌کنند که به یک «پدیده و حوزۀ تحقیقاتی متمایز» تبدیل شده است؛ اما تعداد کمی از نشریات و نویسندگان به تعریف گردشگری شهری پرداخته‌اند. ارائۀ مروری کمی بر ادبیات گردشگری شهری می‌تواند علاوه بر ارائۀ تصویری جامع از این زمینه، روندهای پژوهشی را شناسایی و موضوعات پژوهشی برجسته را به پژوهشگران فعال حوزه معرفی کند تا در پژوهش‌های آتی خود مورد توجه قرار دهند. به بیانی دیگر، پژوهش حاضر با به‌کارگیری روش‌های‌‌ کتاب‌سنجی و مصورسازی در پژوهش‌های انجام‌گرفته در حوزۀ گردشگری شهری، در پی کشف روند انتشار کمّی تولیدات علمی در حوزۀ پژوهش گردشگری شهری و استناددهی به آن‌ها، برترین مقالات، مجلات، پژوهشگران، کشورها و دانشگاه‌های فعال در این زمینه، شناسایی واژگان کلیدی پرتکرار و ساختار مفهومی در این زمینه و در نهایت معرفی موضوعات پژوهشی مورد توجه پژوهشگران این حوزه است.
مواد و روش‌ها
پژوهش حاضر از نوع توصیفی‌ـ تحلیلی بوده و با به‌کارگیری روش کتاب‌سنجی به بررسی پیشرفت و توسعه در زمینۀ گردشگری شهری ‌پرداخته است. تحلیل‌های عینی و کشف دانش از مزیت‌های روش کتاب‌سنجی است که با استفاده از مصورسازی محقق می‌شود. پس از انتخاب پایگاه وب‌آو‌ساینس (Web of Science) و زیرمجموعه‌های آن برای بازیابی و بررسی مقالات حوزۀ مورد نظر، مواردی از جمله عنوان، چکیده و واژگان کلیدی مناسب بر اساس ادبیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا 1155 مقاله از پایگاه داده بازیابی شد و سپس، معیارها و فیلترهای مناسب شامل محدود کردن نوع مقالات به انواع پژوهشی و مروری و همچنین، محدود کردن زبان مقالات به زبان انگلیسی برای غنی‌تر کردن خروجی عمال شدند. در نتیجه 706 مقاله در خروجی باقی ماند و وارد فرایند تحلیل شد. برای انجام مصورسازی نیز داده‌ها وارد نرم‌افزار وی.او.اس ویوئر (VOS viewer) شدند که الگوهای علمی موجود در حوزۀ مورد مطالعه را نمایش می‌دهد. همچنین با استفاده از این نرم‌افزار تحلیل هم‌تألیفی و هم‌آیندی واژگان نیز برای خوشه‌بندی دانش و شناسایی تم‌های اصلی انجام گرفته است.
یافته‌ها
طبق یافته‌ها سیر صعودی آمار انتشار مقالات از سال 2006 شکل گرفته و تا کنون ادامه پیدا کرده ‌و در سال 2020 با 111 مقاله به اوج خود رسیده است. استناددهی به مقالات این حوزه نیز روند صعودی داشته و با 2727 استناد در سال 2021 به اوج خود رسیده است. براساس نتایج جست‌وجوی انجام‌شده مقالۀ «پژوهش‌های گردشگری شهری: پیشرفت‌های اخیر و پارادوکس‌های فعلی» که توسط اشوورث و پیج در سال 2011 در مجلۀ مدیریت گردشگری منتشر شده است، با 490 استناد پراستنادترین مقالۀ این حوزه به شمار می‌رود. اشوورث و پیج نیز با انتشار این مقاله و قدرت کلی پیوند 427، پراستنادترین نویسندگان این حوزه به شمار می‌روند. همچنین مجلۀ مدیریت گردشگری نیز با 2095 استناد که به مقالات آن انجام گرفته به عنوان پراستنادترین مجله حوزۀ گردشگری شهری مشخص می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد کشور انگلستان با 2035 استناد که به مقالات آن صورت گرفته، پراستنادترین کشور در این حوزه است که بیشترین قدرت پیوند را نیز دارد. دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ‌کنگ نیز با 625 استناد و قدرت کلی پیوند 169، برترین دانشگاه این حوزه به شمار می‌رود. در پی بررسی واژگان پرتکرار و در نتیجه کشف ساختار مفهومی و جریان‌های پژوهشی این حوزه نیز تحلیل هم‌آیندی واژگان انجام شد و واژگانی از جمله گردشگری شهری، گردشگری و گردشگری بیش از حد به عنوان پرتکرارترین واژگان مشخص شدند. همچنین مشخص شد موضوعاتی از جمله گردشگری شهری، شهرها، میراث و مکان‌ها از موضوعات ابتدایی و بنیادی این حوزۀ پژوهشی بوده‌اند و در سالیان اخیر مباحثی همچون گردشگری بیش از حد، پایداری، اعیان‌سازی، اقامتگاه‌های فرد‌به‌فرد و گردشگری هوشمند نیز در پژوهش‌های این حوزه مورد توجه قرار گرفته‌اند. 
نتیجه‌گیری
یافته‌های این پژوهش شناسایی جدیدترین روندها را تأیید می‌کند. یکی از روندهای پژوهشی کنونی در زمینۀ گردشگری شهری که مورد توجه پژوهشگران واقع شده است، گردشگری بیش از حد است که به عنوان یکی از معضلات شهری شناخته شده و به عنوان یک تهدید برای تجربۀ گردشگری و در نهایت برای حسن شهرت یک مقصد در نظر گرفته می‌شود. این پدیده به دلیل ورود بیش از حد گردشگران در کشورهای اروپایی اتفاق افتاده است که تا پیش از سال 2017 وارد جریان اصلی بحث و گفت‌وگو قرار نگرفته بود. با افزایش تراکم و تجمیع گردشگران، زندگی روزمرۀ ساکنان به ‌واسطۀ بروز مشکلات در زمینه‌هایی از جمله رفت و آمد، سطوح بالاتر قیمت‌ها و یافتن امکانات خدماتی و خرده‌فروشی، تحت تأثیر منفی قرار می‌گیرد. همچنین، حضور گردشگران در بعضی از مقاصد گردشگری باعث افزایش تقاضا برای مسکن و در نتیجه گران شدن مسکن می‌شود که در نهایت ساکنان فقیر اغلب قادر به پرداخت اجاره و زندگی در محله‌های گران‌قیمت‌ نخواهند بود که در نتیجه به یکی دیگر از معایب گردشگری بیش از حد و توریستی کردن مناطق یعنی اعیان‌سازی (Gentrification) می‌انجامد. اعیان‌سازی تجاری و ناپدید شدن بازرگانان سنتی محلی، استعمار برندهای خارجی، تهدید بافت اجتماعی و اقتصادی محله به دلیل رشد اجاره‌دهی توریستی به عنوان کسب‌و‌کار از پیامدهای مهم آن هستند که عملکرد امکانات شهری برای جمعیت محلی را در معرض خطر قرار می‌دهد. یکی از اصلی‌ترین راه حل‌های معضلات شهری و گردشگری بیش از حد، گردشگری هوشمند است. تجزیه‌و‌تحلیل چرایی سفر به مقاصد خاص، زمان سفر، ترافیک و سایر جنبه‌ها می‌تواند ذی‌نفعان را قادر سازد تا تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کنند و جذب گردشگران به مقاصد را بهینه سازند و بهبود دهند و مشتریان و گردشگران نیز می‌توانند تصمیمات هوشمندانه‌تری در ارتباط با گزینه‌های در دسترس بگیرند. گردشگری هوشمند با پایداری به عنوان یکی از موضوعات مهم در این زمینه نیز در ارتباط است و توسعۀ پایداری مقصدهای گردشگری شهری را موجب می‌شود. از دیگر روندهای موجود در گردشگری شهری نیز موضوع اقامتگاه‌های فرد‌به فرد و یا به عبارت دیگر اقامتگاه‌های اشتراکی است که مهم‌ترین شکل آن کاناپه گردی (couch surfing) است. این نوع از اقامت که بر پایۀ توسعۀ تکنولوژی به وجود آمده است پدیده‌ای جدید در گردشگری شهری است که روند رو به رشدی در توسعۀ آن دیده می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از لحاظ ساختار اجتماعی گرچه چین و ایالات متحده از کشورهای پیشرو در این زمینه هستند اما کشورهای اروپایی بیشترین پژوهش‌ها را در این حوزه داشته‌اند. همچنین بررسی و مقایسۀ ادبیات گردشگری با پیشرفت‌های علمی گردشگری شهری نشان می‌دهد شکاف‌های پژوهشی بسیاری هنوز در این زمینه وجود دارد. گردشگری بیش از حد هم‌اکنون به مشکلی برای مقصدهای گردشگری تبدیل شده است و برای درک اینکه گردشگری بیش از حد چه تأثیری بر تجربه گردشگران می‌گذارد و در مرحله پیش از سفر به چه میزان بر تصمیم‌گیری گردشگران برای انتخاب مقصد تأثیرگذار است و اینکه آیا کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای در حال توسعه در زمینۀ گردشگری چگونه باید این معضل را پیش‌بینی کنند، پژوهش‌هایی مورد نیاز است. همچنین پژوهش‌هایی نیز لازم است که این تأثیرگذاری را در ارتباط با دیگر انواع گردشگران مانند گردشگران مذهبی در مناطق شهری مورد بررسی قرار دهد؛ زیرا برخی از این رویدادها در ذات خود جمعی هستند. با وجود پژوهش‌های انجام‌گرفته ادبیات موجود هنوز نیازمند پژوهش‌هایی دقیق و موردی در ارتباط با تجربۀ گردشگران شهری از تکنولوژی ها و ارائۀ خدمات شخصی‌سازی شده است. پژوهش در زمینۀ نقش گردشگری هوشمند در گردشگری شهری به‌ویژه مشارکت گردشگران و همچنین هم‌آفرینی آنان در ارزش ایجاد شده در گردشگری هوشمند در شهرها مورد نیاز است. همچنین بررسی ظرفیت تحمل شهرها و پایداری به‌‌ویژه در مقصدهای نوظهور نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحولات ایجادشده توسط اقامتگاه‌های فرد به فرد نیز شامل روابط گردشگر‌ـ میزبان، انگیزه‌ها، ترجیحات، نیازها و تجربۀ این نوع گردشگران، نیز از جمله موضوعاتی است که در پژوهش‌های آینده باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of Urban Tourism Research: Identifying Future Trends

نویسندگان [English]

  • Mostafa Esmaeili Mahyari 1
  • Hamid Reza Irani 2
  • Vahid NourmandiPour 3
1 Ph.D. of Business Management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
3 Master Student of Business Management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Introduction 
Cities are selected as tourist destinations due to the diverse array of primary and secondary attractions. The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) classifies this form of tourism activity conducted within urban spaces as urban tourism. This type of tourism significantly contributes to the development of cities, as numerous urban areas today attract a substantial number of tourists. From a developmental perspective, the tourism industry is viewed as a valuable tool for local development, providing a positive response to adverse economic changes. In recent years, there has been a notable surge in interest in urban tourism research, with urban tourism evolving into an integral component of tourism studies. Some even argue that it has transformed into a “distinct phenomenon and research field.” Despite this, few publications and authors have offered clear definitions of urban tourism. To address this gap, this research employs bibliometric and illustrative methods to conduct a quantitative review of the literature on urban tourism. The objective is not only to present a comprehensive overview of this field but also to identify research trends and highlight key research topics for consideration by active researchers in the field. In essence, this study aims to unveil the quantitative publication process of scientific productions in urban tourism research, including citation patterns, noteworthy articles, influential journals, prominent authors, active countries, and leading universities in this domain. Additionally, it seeks to identify frequent keywords, outline the conceptual structure within this field, and ultimately introduce research topics that hold significance for researchers engaged in urban tourism studies.
Materials and Methods
The current research adopts a descriptive-analytical approach and employs the bibliometric method to investigate the progress and development in the field of urban tourism. The bibliometric method offers advantages in objective analysis and knowledge discovery, facilitated through the use of visual representations. The Web of Science database and its subcategories were chosen for article retrieval and review, focusing on titles, abstracts, and relevant keywords within the research literature. Initially, 1155 articles were retrieved from the database, and subsequently, specific criteria and filters were applied. These criteria included limiting article types to research and review types and restricting the language to English to enhance output quality. This process resulted in 706 articles remaining for analysis. To visualize the data, the data were entered into the VOS viewer software, which illustrates patterns in the field of study. Additionally, the software facilitated co-authorship and keyword co-occurrence analysis, contributing to the clustering of knowledge and the identification of main themes.
Findings
According to the findings, there has been a consistent upward trend in the publication of articles since 2006, continuing to the present and reaching its zenith in 2020 with 111 articles. The citation of articles within this field has also experienced a steady increase, peaking at 2727 citations in 2021. Notably, the article titled “Urban Tourism Researches: Recent Progress and Current Paradoxes,” authored by Ashworth and Page and published in the Tourism Management Journal in 2011, holds the distinction of being the most cited article in this field, accumulating 490 citations. Ashworth and Page further emerge as the most cited authors in this field, with the publication of this influential article and a total link strength of 427. The Tourism Management Journal stands out as the most cited journal in the field of urban tourism, boasting 2095 citations for its articles. The findings also highlight England as the most cited country in this field, amassing 2035 citations, coupled with the highest link strength. The Hong Kong Polytechnic University claims the top position among universities in this field, accumulating 625 citations and a total link strength of 169. Upon examination of the most frequent words and the subsequent exploration of the conceptual structure and research streams within this field, a keyword co-occurrence analysis was conducted. Words such as “urban tourism,” “tourism,” and “over-tourism” were identified as the most frequent. Additionally, the analysis revealed that fundamental topics in this research field include urban tourism, cities, heritage, and places. In recent years, emerging topics such as over-tourism, sustainability, gentrification, peer-to-peer accommodation, and smart tourism have gained attention in research within this field.
Conclusion
The findings of this research confirm the identification of the latest trends. One of the prevailing research trends in urban tourism that has garnered significant attention is over-tourism. Recognized as a prominent urban issue, over-tourism poses a threat to the overall tourism experience and the positive reputation of destinations. This phenomenon has manifested due to the excessive influx of tourists, particularly in European countries, a concern that did not gain widespread discussion until 2017. The heightened density and concentration of tourists adversely impact the daily lives of residents, leading to issues such as transportation challenges, increased prices, and difficulties in accessing services and retail facilities. Moreover, the presence of tourists in certain destinations raises housing demand, resulting in higher costs and, consequently, the displacement of lower-income residents, exacerbating the problem of gentrification. Commercial gentrification, the displacement of local businesses by foreign brands, and the disruption of the social and economic fabric of neighborhoods due to the growth of tourist rentals as a business are significant consequences that threaten the well-being of urban facilities for the local population. A key solution to address urban problems and over-tourism is smart tourism. Analyzing factors such as travel motivations, travel times, and traffic can empower stakeholders to make informed decisions, optimizing and enhancing tourist attraction to destinations. Smart tourism is also closely tied to sustainability, a crucial aspect in this field, contributing to the sustainable development of urban tourism destinations. Another notable trend in urban tourism is the rise of peer-to-peer accommodations, or in other words shared accommodations, such as couch surfing, driven by technological advancements. Moreover, While China and the United States lead in terms of social structure, European countries have been at the forefront of research in this area. However, a comprehensive review and comparison of tourism literature with scientific developments in urban tourism reveal existing research gaps. Over-tourism has emerged as a pressing issue for tourist destinations, necessitating further investigation into its impact on the tourist experience, its influence on decision-making in the pre-trip stage, and how to anticipate this problem in developing countries within the tourism domain. Additionally, there is a need for research exploring the impact of overtourism on other types of tourists, such as religious tourists in urban areas, given the collective nature of certain events. Despite the ongoing research efforts, the current literature lacks detailed case studies related to urban tourists’ experiences with technologies and the provision of personalized services. Future research should delve into the role of smart tourism in urban settings, particularly examining the active participation and co-creation of value by tourists in smart tourism initiatives. Furthermore, the assessment of cities’ carrying capacity and sustainability, especially in emerging destinations, should be a focal point. The developments spurred by individual accommodations also warrant exploration, including the dynamics of tourist-host relations, motivations, preferences, needs, and the overall experience of this specific group of tourists. These areas represent crucial avenues for further investigation in the realm of urban tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bibliometric Analysis
  • Gentrification
  • Over-tourism
  • Smart Tourism
  • Urban Tourism
  • Visualization
[1] Wang Y, Xiang Z. Toward a theoretical framework of collaborative destination marketing. Journal of Travel Research. 2007 Aug;46(1):75-85. https://doi.org/10.1177/0047287507302384 
[2] Pasquinelli C. Urban tourism (s): is there a case for a paradigm shift?. Available at SSRN 2584894. 2015 Mar 25. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4833.2881 
[3] Haghzad A, Azimi Youshanloui I, Ramezanipour M, Bozorgmehr K. Negative consequences of Urban Tourism Development in District 22 of Tehran from the Viewpoint of Citizens and Experts. MJSP 2020; 24 (2) :171-199. http://dorl.net/dor/20.1001.1.16059689.1399.24.2.6.6 [In Persian].
[4] Nazarizadeh, B., Alhoseiny Almodaresi, S. A., khabazi, M., Moayedfar, S. Defining the structural model of urban tourism brand with emphasis on branding elements (case study : Shahdad). Journal of Tourism Planning and Development, 2021; 10(36): 128-147. https://doi.org/10.22080/jtpd.2021.20587.3443 [In Persian].
[5] World Travel and Tourism Council. “City travel & tourism impact 2019”, 2019. Available at https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2019/City%20Travel%20and%20Tourism%20Impact%20Extended%20Report%20Dec%202019.pdf. 
[6] Saarinen J. Communities and sustainable tourism development: Community impacts and local benefit creation tourism. A research agenda for sustainable tourism. 2019:206-22. https://doi.org/10.4337/9781788117104.00020.
[7] Hataminejad, H., Sharifi, A. Examines the role of urban tourism development on sustainable urban development (Case study: Sanandaj). urban tourism, 2015; 2(1): 61-74. https://doi.org/10.22059/JUT.2015.54066 [In Persian].
[8] Darcy S, Small J. Theorizing precincts: disciplinary perspectives. In City Spaces-Tourist Places 2010 Aug 31 (pp. 63-91). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780080878270. 
[9] Edwards D, Griffin T, Hayllar B. Urban tourism research: developing an agenda. Annals of tourism research. 2008 Oct 1;35(4):1032-52. https://doi.org/10.1016/j.annals.2008.09.002.
[10] Brouder P, Ioannides D. Urban tourism and evolutionary economic geography: Complexity and co-evolution in contested spaces. In Urban Forum 2014 Dec (Vol. 25, pp. 419-430). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/s12132-014-9239-z. 
[11] Bulatova EK, Ul’chickij OA. Historical and theoretical background to the formation of a tourist center: international experience. Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering. Construction and Architecture. 2015(1):92-104. 
[12] Bock K. The changing nature of city tourism and its possible implications for the future of cities. European Journal of Futures Research. 2015 Dec;3(1):1-8. https://doi.org/10.1007/s40309-015-0078-5.
[13] Romero-García LE, Aguilar-Gallegos N, Morales-Matamoros O, Badillo-Piña I, Tejeida-Padilla R. Urban tourism: A systems approach–state of the art. Tourism Review. 2019 Jun 19;74(3):679-93. https://doi.org/10.1108/TR-06-2018-0085. 
[14] León-Gómez A, Ruiz-Palomo D, Fernández-Gámez MA, García-Revilla MR. Sustainable tourism development and economic growth: Bibliometric review and analysis. Sustainability. 2021 Feb 19;13(4):2270. https://doi.org/10.3390/su13042270.
[15] Kumar B, Sharma A, Vatavwala S, Kumar P. Digital mediation in business-to-business marketing: A bibliometric analysis. Industrial Marketing Management. 2020 Feb 1;85:126-40. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.10.002.
[16] Merigó JM, Mas-Tur A, Roig-Tierno N, Ribeiro-Soriano D. A bibliometric overview of the Journal of Business Research between 1973 and 2014. Journal of Business Research. 2015 Dec 1;68(12):2645-53. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.04.006.
[17] Zupic I, Čater T. Bibliometric methods in management and organization. Organizational research methods. 2015 Jul;18(3):429-72. https://doi.org/10.1177/1094428114562629.
[18] Guan H, Huang T. Rural tourism experience research: a bibliometric visualization review (1996-2021). Tourism Review. 2022 Jul 27;78(3):761-77. https://doi.org/10.1108/TR-03-2022-0147.
[19] Bhowmik P. Heritage tourism: a bibliometric review. Anatolia. 2021 Jul 3;32(3):387-403. https://doi.org/10.1080/13032917.2021.1875250.
[20] Okumus B, Koseoglu MA, Ma F. Food and gastronomy research in tourism and hospitality: A bibliometric analysis. International Journal of Hospitality Management. 2018 Jul 1;73:64-74. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.01.020.
[21] khazaee, M. Urban Tourism and Sustainable Urban Development. Geography and Human Relationships, 2019; 2(3): 280-291. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26453851.1398.2.3.16.8. [In Persian].
[22] Ashghali farahani, G., Imeni Gheshlagh, S. The role of boutique hotels in the development of urban tourism, Case study: Boutique hotels in the 11th and 12th districts of Tehran. Journal of Tourism Planning and Development, 2022; 11(40): 187-210. https://doi.org/10.22080/jtpd.2022.22052.3590. [In Persian].
[23] Ashworth G, Page SJ. Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism management. 2011 Feb 1;32(1):1-5. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.02.002.
[24] Khodaei, U., Kargar, B., Sarvar, R. Urban tourism a new approach towards urban regeneration (case study of Zanjan city). Zagros landscape geography and urban planning, 2022; 14(25): 49-81. https://doi.org/10.22067/jgrd.2022.78780.1189. [In Persian].
[25] Yazdanpanah, Z., Jafari Mehrabadi, M., Shokrgozar, A. Study on the Desirability of Pedestrian Precincts with an Approach to Urban Tourism (a Case Study of Central Pedestrian Precinct of Rasht). Journal of Tourism Planning and Development, 2020; 9(32): 71-86. https://doi.org/10.22080/jtpd.2020.17182.3138. [In Persian].
[26] UNWTO. Global Report on City Tourism-Cities 2012 Project, 2012. Available at https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284415300.
[27] IPK International. “ITB world travel trends report 2012-2013”, Messe Berlin GmbH, Berlin, 2013. Available at https://www.yumpu.com/en/document/view/23575566/itb-world-travel-trends-report-2012-2013-pdf-18-mb-itb-berlin.
[28] Ahmadzadeh, A., Dadashpour moqadam, M., Hazrati, M. Development of urban tourism based on indicators of urban creativity (case study: Qazvin city). Tourism research and sustainable development. 2020; 10(3), 15-26. [In Persian].
[29] Law CM. Tourism in British provincial cities: a tale of four cities. Tourism in British provincial cities: a tale of four cities. 1996:179-205.
[30] Cave J, Jolliffe L. Urban tourism. Tourism: The Key Concepts. Robinson, P.(Ed.) London: Routledge. 2012:268-70.
[31] Navaei, R. Tourism development planning and policy. Tehran, Mahkame Publications, 2018. [In Persian]
[32] Farajirad, A., Seyed Nassiri, S. J. Analytical Approaches in Sustainable Development of Urban Tourism. Territory, 2010; 7(No 25): 29-40. [In Persian].
[33] Kholidah H, Hijriah HY, Mawardi I, Huda N, Herianingrum S, Alkausar B. A Bibliometric mapping of peer-to-peer lending research based on economic and business perspective. Heliyon. 2022 Nov 1;8(11). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11512.
[34] Tepe G, Geyikci UB, Sancak FM. Fintech companies: a bibliometric analysis. International Journal of Financial Studies. 2021 Dec 28;10(1):2. https://doi.org/10.3390/ijfs10010002.
[35] Hassan Shah SH, Noor S, Bayiz Ahmad A, Saleem Butt A, Lei S. Retrospective view and thematic analysis of value co-creation through bibliometric analysis. Total Quality Management & Business Excellence. 2022 May 19;33(7-8):752-76. https://doi.org/10.1080/14783363.2021.1890017.
[36] Farooq RK, Rehman SU, Ashiq M, Siddique N, Ahmad S. Bibliometric analysis of coronavirus disease (COVID-19) literature published in Web of Science 2019–2020. Journal of family & community medicine. 2021 Jan;28(1):1. https://doi.org/10.4103/jfcm.JFCM_332_20.
[37] Esmaeili Mahyari, M., Ghaffari, M., Irani, H. R., Zarei-Matin, H., Ebrahimi, E. Investigation of Customer experience research evolution: Using bibliometric analysis and visualization. New Marketing Research Journal, 2021; 11(3): 92-67. https://doi.org/10.22108/nmrj.2021.126043.2299. [In Persian].
[38] Dinić BM, Jevremov T. Trends in research related to the Dark Triad: A bibliometric analysis. Current Psychology. 2021 Jul;40:3206-15. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00250-9. 
[39] Van Eck N, Waltman L. Software survey: VOS viewer, a computer program for bibliometric mapping. scientometrics. 2010 Aug 1;84(2):523-38. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3.
[40] Donthu N, Kumar S, Mukherjee D, Pandey N, Lim WM. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of business research. 2021 Sep 1;133:285-96. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070.
[41] García-Palomares JC, Gutiérrez J, Mínguez C. Identification of tourist hot spots based on social networks: A comparative analysis of European metropolises using photo-sharing services and GIS. Applied Geography. 2015 Sep 1; 63:408-17. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.08.002.
[42] Bramwell B, Rawding L. Tourism marketing images of industrial cities. Annals of Tourism research. 1996 Jan 1;23(1):201-21. https://doi.org/10.1016/0160-7383(95)00061-5.
[43] Füller H, Michel B. ‘Stop Being a Tourist!’ New Dynamics of Urban Tourism in B erlin‐K reuzberg. International Journal of Urban and Regional Research. 2014 Jul;38(4):1304-18. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12124.
[44] Lloyd R. Neo–bohemia: Art and neighborhood redevelopment in Chicago. Journal of urban affairs. 2002 Dec 1;24(5):517-32. https://doi.org/10.1111/1467-9906.00141.
[45] Pearce DG. An integrative framework for urban tourism research. Annals of tourism research. 2001 Jan 1;28(4):926-46. https://doi.org/10.1080/13683500.2013.783794.
[46] Richards G. Creativity and tourism in the city. Current issues in Tourism. 2014 Feb 7;17(2):119-44. https://doi.org/10.1080/13683500.2013.783794.
[47] McKercher B, Okumus F, Okumus B. Food tourism as a viable market segment: It’s all how you cook the numbers!. Journal of travel & tourism marketing. 2008 Oct 1;25(2):137-48. https://doi.org/10.1080/10548400802402404.
[48] Miller D, Merrilees B, Coghlan A. Sustainable urban tourism: Understanding and developing visitor pro-environmental behaviours. Journal of Sustainable Tourism. 2015 Jan 2;23(1):26-46. https://doi.org/10.1080/09669582.2014.912219.
[49] Chakraborty K, Mukherjee K, Mondal S, Mitra S. A systematic literature review and bibliometric analysis based on pricing related decisions in remanufacturing. Journal of Cleaner Production. 2021 Aug 10;310:127265. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127265.
[50] Bajaj V, Kumar P, Singh VK. Linkage dynamics of sovereign credit risk and financial markets: A bibliometric analysis. Research in International Business and Finance. 2022 Jan 1;59:101566. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101566.
[51] Novy J, Colomb C. Urban tourism as a source of contention and social mobilisations: A critical review. Travel and Tourism in the Age of Overtourism. 2021 Mar 29:6-23. http://dx.doi.org/10.1080/21568316.2019.1577293.
[52] Page SJ, Duignan M. Progress in Tourism Management: Is urban tourism a paradoxical research domain? Progress since 2011 and prospects for the future. Tourism Management. 2023 Oct 1;98:104737. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104737.
[53] Goodwin H. The challenge of overtourism. Responsible tourism partnership. 2017 Oct 30;4:1-9.
[54] Eckert C, Zacher D, Pechlaner H, Namberger P, Schmude J. Strategies and measures directed towards overtourism: a perspective of European DMOs. International Journal of Tourism Cities. 2019 Dec 3;5(4):639-55. https://doi.org/10.1108/IJTC-12-2018-0102.
[55] ITB Berlin. “Convention program”. 2019. available at: www.itb-berlin.com.
[56] Nilsson JH. Conceptualizing and contextualizing overtourism: The dynamics of accelerating urban tourism. International Journal of Tourism Cities. 2020 Nov 28;6(4):657-71. https://doi.org/10.1108/IJTC-08-2019-0117.
[57] Bouchon F, Rauscher M. Cities and tourism, a love and hate story; towards a conceptual framework for urban overtourism management. International Journal of Tourism Cities. 2019 Dec 3;5(4):598-619. https://doi.org/10.1108/IJTC-06-2019-0080.
[58] Dumbrovská V. Urban tourism development in Prague: from tourist mecca to tourist ghetto. Tourism in the city: Towards an integrative agenda on urban tourism. 2017:275-83. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26877-4_19.
[59] Peeters P, Gössling S, Klijs J, Milano C, Novelli M, Dijkmans C, Eijgelaar E, Hartman S, Heslinga J, Isaac R, Mitas O. Research for TRAN Committee-Overtourism: impact and possible policy responses. 2021. https://doi.org/10.2861/919195.
[60] Zukin S. Naked city: The death and life of authentic urban places. Oxford University Press; 2009 Dec 18. https://doi.org/10.1093/oso/9780195382853.001.0001.
[61] UNWTO. “World tourism organization (UNWTO); Centre of expertise leisure, tourism & hospitality; NHTV breda university of applied sciences; and NHL stenden university of applied sciences”, ‘Overtourism’? – Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions, UNWTO, Madrid. 2018. https://doi.org/10.18111/9789284420070.
[62] García-Hernández M, la Calle-Vaquero D, Yubero C. Cultural heritage and urban tourism: Historic city centres under pressure. Sustainability. 2017 Aug;9(8):1346. https://doi.org/10.3390/su9081346.
[63] Kesar O, Dezeljin R, Bienenfeld M. Tourism gentrification in the city of Zagreb: Time for a debate. Interdisciplinary Management Research. 2015;11:657-68.
[64] Pasquinelli C. Building from scratch? An “inner connectivity” framework for soft urban tourism development. International Journal of Tourism Cities. 2016 Aug 8;2(3):248-56. https://doi.org/10.1108/IJTC-05-2016-0010.
[65] Mehraliyev F, Chan IC, Choi Y, Koseoglu MA, Law R. A state-of-the-art review of smart tourism research. Journal of Travel & Tourism Marketing. 2020 Jan 2;37(1):78-91. https://doi.org/10.1080/10548408.2020.1712309.
[66] Gretzel U, Sigala M, Xiang Z, Koo C. Smart tourism: foundations and developments. Electronic markets. 2015 Sep;25:179-88. https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8.