اثربخشی اجرای مصوبۀ اصلاح الگوی مصرف انرژی و منابع در ساختمان‌ها (مطالعۀ موردی: ساختمان‌های شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس اداره مدیریت انرژی / اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار/ شهرداری تهران

چکیده

با توجه به افزایش روزافزون مصرف انرژی و کاهش منابع انرژی به عنوان یکی از دغدغه‌های بزرگ کلانشهرها و همچنین وجود اسناد فرادستی در این زمینه منجمله ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری و برنامه‌های دولت یازدهم در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی از جمله مصوبه دولت در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست و تشکیل ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، شهرداری تهران طی مصوبه شماره 4474/1270/160 مورخ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «الزام شهرداری تهران به اجرای برنامه اصلاح الگوی مصرف»، اقدام به اجرای پروژه‌های متعددی در این زمینه نمود که ازجمله آنها می‌توان به «بهینه‌سازی مصرف آب، برق و گاز در ساختمان‌های شهرداری تهران» اشاره کرد. اجرای برنامه مذکور در سنوات اخیر در ساختمان‌های شهرداری موجب نتایج قابل توجهی شده است. مقاله حاضر به بررسی میزان کاهش مصرف انرژی و منابع در سالهای 96 و 97 در مجموعه ساختمانهای تحت پوشش پروژه در مناطق 22گانه شهرداری پرداخته است. بررسی تغییرات مصرف انرژی و منابع در ساختمان های شهرداری تهران در سال 97 نسبت به سال 96 نشان داد که اجرای پروژه اصلاح الگوی مصرف منجر به کاهش 3 درصدی سرانه آب، 9 درصدی سرانه مصرف برق و 5 درصدی سرانه مصرف گاز شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of the implementation of the resolution of the reform of the energy consumption pattern and resources in buildings (Case study: Tehran Municipality buildings)

نویسنده [English]

  • Z. Hesami
PhD in Environmental Engineering, head office of energy management, Department of Environment and Sustainable Development, Tehran municipality
چکیده [English]

Considering the increasing energy consumption and the reduction of energy resources as one of the major concerns of metropolitan areas as well as the existence of overseas documents in this regard, including the adoption of general environmental policies by Leader and the eleventh government’s plans to optimize energy consumption, including the government decree specifically on the optimization of energy consumption and environmental protection and the establishment of the energy and environment optimization campaign, Tehran municipality, through resolution No. 4474/1270/160 of the Council of the islamic republic of Tehran on “Requirement of the Tehran municipality to implement the consumption model reform”, has done several projects in this field among them are “optimization of water, electricity and gas consumption in Tehran municipal buildings”.Implementation of the program in recent years in municipal buildings has produced significant results. The present paper investigates the reduction of energy and resource consumption in two years (2018-2019) in municipality’s buildings. Investigation of changes in energy consumption and resources in municipality’s buildings in the year 2019 compared to the year 2018 showed that the implementation of the project of modifying the consumption pattern resulted in a 3% reduction in water per capita, 9% in electricity consumption and 5% in gas consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption Modification Amendment
  • Reduce energy consumption and environmental pollution
  • Tehran Municipality Buildings
  • Cost reduction