سنجش شاخص‌های اجتماعی کیفیت زندگی شهری با مقیاس خرد در تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‌دانشجوی پسا دکتری طراحی شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد کلیبر، دانشگاه آزاد اسلامی، کلیبر، ایران

3 دانشجوی معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران‌

4 دانشجوی معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه
هدف این مقاله، ایجاد پیشنهادی برای معیارهای اجتماعی شهری به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهری، بر اساس بررسی شاخص‌های مختلف شناخته‌شدۀ مورد استفاده در سطح بین‌المللی، با تمرکز ویژه بر چگونگی افزایش کیفیت زندگی از طریق کار روی عوامل و شاخص‌های شهری و اجتماعی است. فرض بر این است که کار روی این عوامل و شاخص‌ها در سطح خرد شهری ممکن است رضایت مردم را نسبت به شهرشان تداعی کند. علاوه بر این، رتبۀ شهرهای ایران را در شاخص‌های بین‌المللی افزایش دهد.
از نظر شاخص‌های اجتماعی کیفیت زندگی، از بین 163 کشور ایران در رتبۀ 93 بعد از ترکیه قرار دارد، اما متأسفانه رتبۀ پایینی دارد که نشان‌دهندۀ کیفیت زندگی متوسط ساکنان آن است. 
یکی از مشکلات اساسی در رابطه با مسئلۀ اندازه‌گیری کیفیت زندگی در ارزیابی‌های فعلی کیفیت زندگی این است که هیچ مطالعه‌ای برای شناسایی اینکه آیا تبریز در همۀ عوامل تعیین‌کنندۀ یادشده ضعیف عمل می‌کند یا فقط در تعداد کمی از آن‌ها، با مشکل روبه‌رو است. مشکل دیگر در رابطه با شاخص‌های فعلی کیفیت زندگی این است که آن‌ها را در سطح کلان کار می‌کنند که در آن کیفیت زندگی در یک منطقه را با مقیاس بزرگ‌تر در نظر می‌گیرند. اگر ابزارهای ارزیابی به جای شاخص‌های کلان، روی توسعۀ شاخص‌های خرد‌مقیاس شهری بیشتر کار کنند، ممکن است کیفیت زندگی افراد در شهر افزایش ‌یابد. 
مواد و روش
این پژوهش دارای رویکرد توصیفی‌ـ تحلیلی است که از یک رویکرد کیفی توصیفی برای شناسایی عوامل و شاخص‌های اولیه ارائه‌دهندۀ کیفیت زندگی شهری استفاده می‌کند. علاوه بر رویکرد تحلیلی که در آن به تحلیل شاخص‌های شهری و اجتماعی در رابطه با شاخص‌های معاصر می‌پردازد که پیش‌تر در بسیاری از مطالعات موردی بین‌المللی لحاظ شده‌اند. با بررسی ادبیات برای تجزیه‌و‌تحلیل مختصر محتوا هشت شاخص ارزیابی بین‌المللی در نظر گرفته شد. این بررسی بر ادبیات آکادمیک موجود و شیوه‌های مناسب ارزیابی کیفیت زندگی در سراسر جهان متمرکز است. چارچوب‌ها و شاخص‌های انتخاب‌شده به این دلیل انتخاب شدند که می‌توانند برای اجرا در سطوح مختلف شهر مورد استفاده قرار گیرند. در حالی که ممکن است این فهرست جامع نباشد، اما سعی می‌کند به طور سیستماتیک جدیدترین تحقیقات و عملکردهای بین‌المللی در مورد این موضوع را ثبت و بررسی کند.
سپس عوامل هر یک از آن‌ها بررسی شده و به دنبال آن تحلیل کیفی تفصیلی برای شهر آن‌ها ارائه شده و شاخص‌های اجتماعی نشان داده شده است. سپس تحلیل مقایسه‌ای در رابطه با عوامل اصلی این شاخص‌ها انجام شده است. این تحلیل با هدف شناسایی اهمیت عوامل اجتماعی - شهری و همچنین، مجموعه‌ای از معیارهای ارزیابی اجتماعی - شهری است که می‌تواند به شهرنشینان در رابطه با کشف حوزه‌های اساسی احتمالی مداخله را که ممکن است کیفیت زندگی شهری مردم را افزایش دهد کمک کنند؛ که از طریق معیارها استنباط شده است.
علاوه بر این، نظرسنجی کارشناسان با استفاده از یک پرسشنامه برای تأیید معیارهای پیشنهادی و رتبه‌بندی اهمیت آن با استفاده از وزن‌های نسبی با توجه به شهر تبریز استفاده ‌شد. از کارشناسان خواسته شد تا اهمیت و ارتباط شاخص‌هایی را که هر یک از معیارهای اولیه هشت عامل اجتماعی شهری را ارائه می‌کنند، رتبه‌بندی کنند. نتایج پرسشنامه نیز ارائه شده است.
یافته‌ها
بر اساس نظرسنجی متخصصان در مورد شهر تبریز؛ ایمنی، تحرک و امکانات تفریحی در رتبۀ اول مداخلات مورد نیاز قرار دارند. علاوه بر این، تمرکز روی معیارهای اساسی مانند تفریح به فضاهای سبز و عمومی بیشتری نیاز است. با این حال، اگر روی جامعه خاصی اعمال شود، نتایج ممکن است تغییر کرده و با توجه به نیازهای خاص و دقیق‌تر جامعه باشد.
یکی از موانع اصلی شاخص‌های بین‌المللی کیفیت زندگی این است که با وجود اینکه آن‌ها به عنوان شاخص بین‌المللی تبلیغ می‌شوند، تعریف مشترکی از اینکه چه چیزی باید به عنوان عامل شهری تعریف شود و چه چیزی باید به عنوان شاخص عینی یا ذهنی در نظر گرفته شود، وجود ندارد. گاهی اوقات می‌توان دریافت که تفریح به عنوان یک عامل با مجموعه‌ای از شاخص‌ها در نظر گرفته می‌شود. در حالی که در سایر موارد به عنوان شاخصی برای سنجش سایر عوامل در نظر گرفته می‌شود. مسکن به عنوان یک حوزه نیز همین مشکل را دارد. هنگامی که تحت امنیت جانی و فیزیکی مطرح می‌شود، در شاخص دیگری به عنوان یکی از عوامل اصلی در نظر گرفته می‌شود که با شاخص عینی مانند تعداد واحدهای مسکونی نوساز خصوصی و میانگین قیمت فروش یا با شاخص‌های ذهنی منعکس‌کنندۀ کیفیت و تنوع اندازه‌گیری می‌شود.
علاوه بر این، همان‌طور که زیرشاخص‌ها از شاخص‌های بین‌المللی استخراج می‌شوند، آن‌ها تأثیر مستقیمی بر امتیاز شهر خواهند داشت. ابعاد و اصول پیشنهادی کیفیت زندگی شهری با هدف راهنمایی و کمک به سیاست‌گذاران عمومی، برنامه‌ریزان شهری و طراحان در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری یک منطقه با توجه به لزوم ایجاد لایه‌ای از زمینه‌سازی بر اساس اهداف و رویکردهای تعیین‌شده برای رسیدن به آن‌ها مورد نیاز است.
نتیجه‌گیری
کیفیت زندگی یک مفهوم جامع است که نمی‌توان آن را از محیط کالبدی جدا کرد و ذکر آن تحت عنوان کیفیت زندگی شهری دقیق‌تر است. باید داری مفهوم انعطاف‌پذیری باشد که شامل اهداف و روش‌های مختلف شود. کیفیت زندگی شهری شامل دو بعد قابل درک است که شامل بعد ذهنی و عینی هستند، هر بعد با تعداد متفاوتی از عوامل سروکار دارد که از شاخصی به شاخص دیگر متفاوت است، با این‌حال آن‌ها تقریباً با موضوعات مشابه سروکار دارند.
بعد عینی کیفیت زندگی مربوط به اقتصاد، سلامت، سیاست و مؤلفه‌های کالبدی شهرنشینی است. در حالی که بعد ذهنی بیشتر بر ادراک افراد و پذیرش آن‌ها نسبت به شرایط فعلی و تمایل آن‌ها به ایجاد آن شرایط تمرکز می‌کند.
اگر هدف بهبود کیفیت زندگی شهری است، مهم است که با چالش‌های شهری که جوامع با آن مواجه هستند مقابله کنیم تا رویکردی کاربردی برای دستیابی به آن پیدا کنیم. این امر مهم ممکن است از طریق دیدگاه‌های خلاقانه متفاوتی که با عوامل بین‌المللی تأیید شده سروکار دارند و توسط شاخص‌های توسعه‌یافتۀ محلی که بر نیازهای اساسی تأثیر می‌گذارند، ارائه شود. مانند شهر تبریز، که در آن کارشناسان اولویت‌ها را بر اساس نیازهای شهر ارزیابی می‌کنند، اما اگر در جامعۀ خاصی اعمال شود، ممکن است مداخلات اساسی خاص‌تری ظاهر شود.
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی که با شرایط کیفی شهری سروکار دارد، شاخص‌های اجتماعی‌ـ شهری کیفیت زندگی شهری را شناسایی کرد. رویکردی است که شاخص‌های مختلف اجتماعی‌ـ شهری برگرفته از مشکلات شهر تبریز را با تأمل در دیدگاه کارشناسان برای مقابله با مشکلات اساسی مورد هدف قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the Social Indicators of the Quality of Urban Life with a Micro- Scale in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Ali Zeynali Azim 1
  • Bagher Rezai 2
  • Sonbol Farji 3
  • Maryam Rafizadeh 4
1 Postdoctoral student of Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Kaleibar Branch, Islamic Azad University, Kaleibar, Iran
3 PhD Candidate, Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 PhD Candidate, Department of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Introduction 
This article aims to create a proposal for urban social criteria to improve the quality of urban life, based on the review of various well-known indicators used at the international level, with a special focus on the way to increase the quality of life through work on urban and social factors and indicators. It is assumed that working on these factors and indicators at the micro-urban level may evoke people’s satisfaction with their city. In addition, to increase the rank of Iranian cities in international indexes. In terms of quality of life social indicators, among 163 countries, Iran ranks 93rd after Turkey. However, unfortunately, it has a low rank, which indicates the average quality of life of its residents the main problem related to the issue of measuring the quality of life in the current quality of life evaluations is that no study has been conducted to identify whether Tabriz performs poorly in all the mentioned determinants or only in a few of them. Another issue is that the current quality of life indicators is that they work at a macro level where they consider the quality of life in a region at a great scale. If evaluation tools work more on the development of urban micro-scale indicators instead of macro indicators, the quality of life of people in the city may increase. 
Materials and Methods
 This research has a descriptive-analytical approach that uses a descriptive qualitative approach to identify the primary factors and indicators that provide the quality of urban life. In addition to the analytical approach to analyze the urban and social indicators about contemporary indicators that have been included in many international case studies, eight international evaluation indicators were also considered for brief content analysis by reviewing the literature. This review focuses on the existing academic literature and appropriate practices for quality of life assessment worldwide. The selected frameworks and indicators were chosen because they can be applied for implementation at different levels of the city. While this list may not be exhaustive, it attempts to systematically record and review the latest international research and practice on this topic. Then, the factors of each of them are examined, followed by a detailed qualitative analysis of their cities, and social indicators are shown. Then a comparative analysis has been done in relation to the main factors of these indicators. This analysis aims to identify the importance of socio-urban factors as well as a set of socio-urban assessment criteria that can help urban dwellers in discovering possible basic areas of intervention that may increase the quality of urban life of people, which is inferred through criteria. In addition, a survey of experts using a questionnaire was applied to verify the proposed criteria and rank their importance using relative weights according to the city of Tabriz. Experts were asked to rate the importance and relevance of indicators that provide each of the primary measures of eight urban social factors. The results of the questionnaire are also provided. 
Findings
According to the experts’ survey about the city of Tabriz, Safety, mobility, and recreational facilities are in the first rank of needed interventions. In addition, focusing on basic criteria such as recreation requires more green and public spaces, however, if it is applied to a specific community, the results may change and be more specific to the specific needs of the community. One of the main obstacles to international indicators of quality of life is that even though they are promoted as international indicators, there is no common definition of what should be defined as an urban factor and what should be considered an objective or subjective indicator. Sometimes recreation is considered as a factor with a set of indicators, while in other cases it is considered as an index to measure other factors. Housing as a field also has the same problem. When it is raised under life and physical security, it is considered as one of the main factors in another index, which is compared with an objective index such as the number of newly built private residential units and average sales price or with subjective indicators reflecting the quality and variety of sizes. Furthermore, as the sub-indices are derived from international indices, they will have a direct impact on the city’s score. The proposed dimensions and principles of the quality of urban life were determined with the aim of guiding and helping public policymakers, urban planners, and designers to improve the quality of urban life in a region, considering the need to create a layer of context based on the goals and approaches needed. 
Conclusion
Quality of life is a comprehensive concept that cannot be separated from the physical environment, and it is more accurate to mention it under the title of quality of urban life. You must have a concept of flexibility that includes different goals and methods. The quality of urban life consists of two understandable dimensions, subjective and objective, each dimension deals with a different number of factors that vary from one index to another, yet they deal with almost the same issues. The objective dimension of quality of life is related to the economy, health, politics, and physical components of urbanization, while the subjective dimension focuses more on people’s perception and their acceptance of current conditions and their desire to create those conditions if the goal is to improve the quality of urban life. Therefore, it is important to deal with the urban challenges that communities are facing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Quality of Urban Life
  • Social Index
  • Tabriz City
[1] Karami, I., Zeynali Azim, A., basiri, M., Abdollahi, R. Analysis of objective and subjective indicators of quality of life in urban places with integrated evaluation method in Shotorban neighborhood of Tabriz City. Journal of Sustainable Architecture and Urban Design, 2021; 9(2): 132-113. doi: 10.22061/jsaud.2021.7705.1850. [In ersian]
[2] Asha N, Krishna, K. S, Vanka, S, Quality of Life Parameters - An Urban Design Perspective, International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 5(7), 1878-1883, doi: 10.47191/ijmra/v5-i7-35
[3] Shahinifar, M. Evaluation, Rehabilitation and Renovation Projects in Improving the Quality of Urban Life (Case Study: Central worn texture Urban Areas in Kermanshah City). Geographical Engineering of Territory, 2022; 6(1): 113-127. [In Persian].
[4] Huang, W., & Ling, M. System resilience assessment method of urban lifeline system for GIS. Computers, Environment and Urban Systems, 2018, 71, 67-80.
[5] Herslund, L., & Mguni, P. Examining urban water management practices challenges and possibilities for transitions to sustainable urban water management in Sub-Saharan cities. Sustainable Cities and Society, 2019, 48, 101573.
[6] Shabani, E, (2022), What does the “social progress” index say about Iran? The intellectual campaign of development, note 2, https://pooyeshfekri.com/. [In Persian]. 
[7] Ghorbani, R., Oskouee Aras, A., Tahmasebi Moghaddam, H. Survey of satisfaction with the quality of urban life in informal settlements (Case study: Yousefabad neighborhood of Tabriz). Geographical Engineering of Territory, 2022; 6(4): 35-53.
[8] Tebianian, H. Akbari Khazari, M.; Amiri, A; The impact of social capital on the quality of urban life, management and electronic commerce, 2021, 2(2): 333-341. [In Persian].
[9] Hosingholizade, A., Jelokhani-Niaraki, M., Argany, M., Hosseini, A. Analysis of urban quality of life in neighborhoods areas with emphasis on comparative methodological approaches; The case study on district 6 of Tehran. Sustainable city, 2022; 4(4): 35-52. doi: 10.22034/jsc.2021.280352.1445.
[10] Shahin, S., Evaluation of the quality of urban life (case study: Manzareh Khomeini Shahr), Geography and Environmental Studies, 10(40), 101-122. [In Persian].
[11] Sharma, M., Abhay, R.K. Urban growth and quality of life: inter-district and intra-district analysis of housing in NCT-Delhi, 2001–2011–2020. GeoJournal, 2022 87 (4), 797–819. https://link.springer.com/article/10.1007/s10708-021-10570-8
[12] Iglesias-Antelo, S & López-López, V & Vázquez-Sanmartín, A, Assessing the Influence of Strategic Resources on the Quality of Life in Spanish Cities, Sustainability, 2021, 13(23), 1-19, https://doi.org/10.3390/su132313048
[13] Lee, K-Y, Relationship between Physical Environment Satisfaction, Neighborhood Satisfaction, and Quality of Life in Gyeonggi, Korea, Land, 2021. 10(7), 1-13.
[14] Petrikoviˇcová, L.; Kurilenko, V.; Akimjak, A.; Akimjaková, B.; Majda, P.; Dˇ atelinka, A.; Biryukova, Y.; Hlad, L’.; Kondrla, P.; Maryanovich, D.; et al. Is the Size of the City Important for the Quality of Urban Life? Comparison of a Small and a Large City. Sustainability 2022, 14,1-17. 15589. https://doi.org/10.3390/su142315589
[15] Ahmadiania, M., & Ferreirab, S. Environmental amenities and quality of life across the united states, Ecological economics, 164(3), 1-16. 106341. doi:10.1016/j.ecolecon.2019.05.021
[16] Murgaš F, Petrovič F, Tirpáková A. Social Capital as a Predictor of Quality of Life: The Czech Experience. Int J Environ Res Public Health. 2022, 19(10): 6185. doi: 10.3390/ijerph19106185
[17] Mattson, J., Brooks, J., Godavarthy, R., Quadrifoglio, L., Jain, J., Simek, C., & Sener, I. Transportation, community quality of life, and life satisfaction in metro and non-metro areas of the United States. Wellbeing, Space and Society, 2021 2, 1-9. 100056. https://doi.org/10.1016/j.wss.2021.100056.
[18] Mozafari Niya, A., & Mosayyebzadeh, A. Investigating the dimensions of quality of life in informal settlements a case study the Urmia city. Journal of Geographical Urban Planning Research, 2022, 10 (1), 187-205. http://doi.org/10.22059/JURBANGEO.2022.330045.1578. [In Persian].
[19] Bashkireva, A.S.; Bogdanova, D.Y.; Bilyk, A.Y.; Shishko, A.V.; Kachan, E.Y.; Arutyunov, V.A. Quality of life and physical activity among elderly and old people. Adv. Gerontol. 2018, 31, 743-750.
[20] Kazemi, M., Heidari, S., Mohammadian Mosammam, H., Moradi, A. Measuring quality of life in the Urban Settlements (Case study: Tabas City) Journal of Planning and Development, 2021; 1(3): 1-18. [In Persian].
[21] Shamai, A., Nazaninpouri, Sh. Analysis of quality of life indicators in urban areas of Sanandaj. Scientific Quarterly Journal of Urban Ecology Research, 1401; 13(2 (27)): 35-52. doi: 10.30473/grup.2022.35171.1971. [In Persian]. 
[22] hatami nejad, D., yousefi, R., hashemi, A., nozare, S. Evaluation and Measurement of Mental Quality Indicators of Urban Quality of Life (Case Study: District 6 of Tehran). Geography and Territorial Spatial Arrangement, 2018; 8(29): 107-126. doi: 10.22111/gaij.2018.4327. [In Persian]
[23] Shchekotin, E.; Goiko, V.; Myagkov, M.; Dunaeva, D. Assessment of quality of life in regions of Russia based on social media data. J. Eurasian Stud. 2021, 12, 182-198.
[24] Petroviˇc, F.; Murgaš, F. Description Relationship between Urban Space and Quality of Urban Life. A Geographical Approach. Land 2021, 10(12), 1-13. 1337. https://doi.org/10.3390/land10121337
[25] Alderton, S.; Davern, M.; Nitvimol, K.; Butterworth, I.; Higgs, C.; Ryan, E.; Badland, H. What is the meaning of urban liveability for a city in a low-to-middle-income country? Contextualising liveability for Bangkok, Thailand. Glob. Health, 2019, 15, 1-13.
[26] Ziółkowska-Weiss, K. Satisfaction with Selected Indicators of the Quality of Urban Space by Polonia in the Greater Toronto Area. Land, 2021, 10, 778.
[27] Veenhoven, R. Livability Theory. In Encyclopaedia of Quality of Life andWell-Being Research; Michalos, A.C., Ed.; Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2014; pp. 3645-3647.
[28] Gholi Motlagh, M., Darvishi, F. Urban Quality of Life Survey by Localizing Eurobarometer Indexes (Case Study: the City of Qazvin). Human Geography Research, 2021; 53(2): 579-597. doi: 10.22059/jhgr.2020.289797.1008013. [In Persian].
[29] Vanderleeuw, J.M.; Sides, J.C. Quality of Life Amenities as Contributors to Local Economies: Views of City Managers. J. Urban Aff. 2016, 38, 661-675.
[30] Murgaš, F.; Drápela, E. Quality of Urban Life in Socially Excluded Communities of Liberec Region. Int. J. Community Well-Being, 2020, 3, 323-339.
[31] Shaterian, M., Heidary Sorshjani, R., Falahat, F. Evaluation of quality of life indexes with approach healthy city (Case study: worn tissue of Kashan city). Journal of Urban Social Geography, 2020; 7(1): 65-80. doi: 10.22103/JUSG.2020.2005
[32] Estoque, R.C.; Togawa, T.; Ooba, M.; Gomi, K.; Nakamura, S.; Hijioka, Y.; Kameyama, Y. A Review of Quality of Life (QOL), Assessments and Indicators: Towards a “QOL-Climate” Assessment Framework. Ambio, 2019, 48, 619-638.
[33] Talmage, Craig & Hagen, Bjoern & Pijawka, K. & Nassar, Cara. Measuring Neighborhood Quality of Life: Placed Based Sustainability Indicators in Freiburg, Germany. Urban Science, 2018. 2(4). 1-18. 106. Doi:10.3390/urbansci2040106.
[34] Novianti, L. E, Wungu, E, Purba, F. D, Quality of Life as A Predictor of Happiness and Life Satisfaction, Jurnal Psikologi 47(2):93-103. http://dx.doi.org/10.22146/jpsi.47634
[35] Purba, F. D., Hunfeld, J. A., Iskandarsyah, A., Fitriana, T. S., Sadarjoen, S. S., Passchier, J., & Busschbach, J. J. (2018a). Quality of life of the Indonesian general population: Test-retest reliability and population norms of the EQ-5D-5L and WHOQOL-BREF. PloS One, 13(5), e0197098.
[36] Mercer Quality of Living Rankings. Web table. Mercer. <https://mobilityexchange.mercer.com/Portals/0/Content/Rankings/rankings/qol2017e784512/index.html>, as of December 4, 2017a.
[37] Mercer International. Quality of Living Meth-odology. Mercer International, 2017b.
[38] Mercer’s Quality of Living, https://ces.to/a1fcKM, 2018. (last accessed 30 October). 
[39] The Economist Intelligence Unit’s, “Quality-of-Life Index, EIU: The World in 2022”. 2022
[40] The OECD BetterLife Index, Organisation for Economic Co-operation and Development 2011. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=WEALTH
[41] Macků K & Barvíř, R, Quality of life indices: how robust are the results considering different aggregation techniques, Journal of Maps, 18(3), 1-12 https://doi.org/10.1080/17445647.2022.2126801
[42] Johnston, Denis F. Toward a comprehensive ‘quality-of-life’ index. Social Indicators Research, 1988, 20(5), 473-496. doi:10.1007/BF03359553.
[43] Taghavizirvani, E, Nazmfar, H, Mansourian. H. Evaluation and Explanation of Components Affecting Urban Viability: A Case Study on Sari City, Journal of Urban Structure and Function Studies, 9(2), 147-163. [In persian]. 
[44] Sarrafi, M., Hashemi, N. A Review and Application of City Prosperity Index (CPI) for Iranian Society (Case Study: Cities with a Population over 100 Thousands People, North-Western Iran). Human Geography Research, 2018; 50(3): 555-572. doi: 10.22059/jhgr.2017.60673.
[45] Tan, K.W, Discovery of Mental Wellness via Social Analytics for Livability in an Urban City, 2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), 2021, 2286-2291, doi: 10.1109/CASE49439.2021.9551606.
[46] Okulicz-Kozaryn, A., & Valente, R. R. 2018. Livability and Subjective Well-Being Across European Cities. Applied Research in Quality of Life. v. 14, p. 197-220 doi:10.1007/s11482-017-9587-7.
[47] UN-Habitat. Cities Prosperity Initiative Toolkit. World Urban Campaign Secretariat. 2013.
[48] UN-Habitat. The City Prosperity Initiative: 2015 Global City Report. International City Leaders. 2015a.
[49] UN-Habitat. The City Prosperity Initiative. United Nations Human Settlements Programme (UNHSP). 2016a.
[50] UN-Habitat. Measurement of City Prosperity: Methodology and Metadata. United Nations Human Settlements Programme (UNHSP), 2016b.
[51] UN-Habitat. City Prosperity Initiative - Metropolitan Cities. International City Leaders. 2016c.
[52] Wong, Cecilia. A Framework for ‘City Prosperity Index’: Linking Indicators, Analysis and Policy. Habitat International, 2015 45: 3-9. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.06.018
[53] Loo, B, P, Y; (2021). Walking towards a happy city. Journal of Transport Geography,93 (122), 1-17. doi:10.1016/j.jtrangeo.2021.103078.  
[54] Loschiavo, D., Big-city life (dis)satisfaction? The effect of urban living on subjective well-being, Bank of Italy Working Paper, 2019, 1221.
[55] Mirzaei S, Zangiabadi A. Explanation the factors affecting on achievement a happy city in Shiraz Metropolis. MJSP 2020; 24 (3) :65-103. URL: http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-36712-en.html