ارزیابی اقتصادی استفاده از پخش سیلاب برای احداث پارک جنگلی در حاشیه شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم و مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

از گذشته‎های دور عقیده بر این باور بوده است که همواره جنگل‎ها بر تولید آب، جلوگیری از ایجاد سیلاب و کاهش فرسایش موثر هستند. امروزه با استفاده از پیشرفته‎ترین تکنیک‎ها و با استفاده از آخرین فناوری‎ها، هدایت سیلاب‎ها به آبخوان‎ها، بخصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک، به‎منظور استفاده بهینه از حداقل بارندگی هر منطقه صورت می‌گیرد. با استفاده از این فناوری‌ها می‌توان در ایجاد پوشش گیاهی و به ویژه ایجاد پارک جنگلی در حاشیه اراضی شهری درمناطق خشک و نیمه خشک اهتمام ورزید. بنابراین این پژوهش به دنبال این مسئله می‎باشد، تا نقش پخش سیلاب، در ایجاد پوشش گیاهی درختی را ارزیابی کند. لذا در این مطالعه ذخیره رطوبت خاک و مقدار و سرعت نفوذپذیری در تیمار بدون پخش سیلاب و پخش سیلاب در پوشش گیاهی درختکاری شده (جنگل انبوه) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده آن است که شاخص هزینه- اثربخشی در تیمار پخش سیلاب همراه با پوشش درختی کمتر از تیمار پخش سیلاب و بدون پوشش درختی (مرتعی) است. در واقع تلفیق پخش سیلاب با کاشت درخت در برابر کاشت گیاهان بوته ای به مقدار 88 هزار ریال به ازای یک مترمکعب آب کمتر است. بنابراین با استفاده از فناوری پخش سیلاب و تلفیق با گونه های درختی مناسب می‌توان علاوه بر افزایش اثربخشی در حفظ رطوبت، مقدار آب بیشتری را برای نفوذ به آبخوان در خاک ذخیره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic evaluation of the use of flood spreading to create a forest park in the suburb

نویسندگان [English]

  • Narjes Akbari 1
  • Seyed Mahdi Heshmatol Vaezin 2
  • Aliakbar Nazari Samani 3
  • Khaled Ahmadaali 4
1 Senior Expert of Forest Sciences and Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
3 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
4 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

It is believed that forests are effective in producing water, preventing floods and reducing soil erosion. Today, using advanced techniques and the latest technologies, floods are directed to aquifers, to make optimal use of the minimum rainfall, especially in arid and semi-arid regions. It is possible to create vegetation and especially to create a forest park in the urban suburb of arid and semi-arid areas. Therefore, this study seeks to evaluate the role of flood spreading in the creation of tree vegetation. Therefore, in this study, soil moisture storage and the amount and speed of permeability in the treatment without flood spreading and flood spreading in arboreal vegetation (dense forest) were investigated. The results show that the cost-effectiveness index in flood spreading treatment with tree cover is less than flood spreading treatment without tree cover (rangeland). In fact, combining flood spreading with planting trees is less than planting shrubs at 88000 Rials per cubic meter of water. Therefore, by using flood spreading technology and combining with suitable tree species, in addition to increasing the effectiveness of moisture retention, more water can be stored to penetrate the aquifer into the soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic
  • Flood Spread
  • Forest Park