بررسی نقش شهرداری‌ها در فرآیند اعمال مالیات بر مسکن‌های خالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به پیامدهای منفی وجود خانه‌های خالی همانند عدم توسعه مطلوب شهری، عدم امکان استفاده از بازدهی مقیاس در ارایه خدمات، برجسته‌شدن شکاف طبقاتی، بروز مخاطرات و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی و اخلال و تشدید نوسانات قیمتی در بازار مسکن، برخی دولت‌های محلی بالاخص در شهرهای با رشد جمعیت فزاینده اقدام به اعمال مالیات بر خانه‌های خالی کرده‌اند و از عواید حاصل از آن برای بهبود خدمات ارایه شده در بخش مسکن و شهرسازی استفاده می‌کنند. در اقتصاد ایران نیز در ادوار مختلف قوانین متعددی برای حل معضل مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شده است ولی در عمل از نظر اجرایی با معضلات و تنگناهایی مواجه بوده که یکی از مهمترین دلایل این امر عدم توجه به مساله نهاد اجرایی در اعمال این مالیات بوده است. بطور ویژه، به دلیل عدم توجه به جایگاه شهرداری‌ها در فرآیند شناسایی و مالیات‌ستانی از املاک و اراضی خالی، این قوانین در دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی مدنظر شکست خورده است. این در حالی است که شهرداری‌ها به سبب برخورداری از سامانه جامع ممیزی املاک و اراضی شهری، نسبت به سایر ارگان‌ها (وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی)‌ از مزیت نسبی و مطلق در فرآیند اجرایی مالیات بر خانه‌های خالی برخوردار هستند. در این پژوهش، تلاش شده است با توصیف و تبیین نقش و جایگاه شهرداری‌ها در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، اهمیت آن در خلق منابع درآمدی جدیدبرای شهرداری‌ تهران و در نتیجه ارتقای کیفیت و خدمات ارایه شده آن بالاخص در بخش مسکن و خدمات شهری بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of municipalities in the process of taxing vacant houses

نویسنده [English]

  • Mehdi Hadian
Faculty member of Monetary and Banking Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the negative consequences of vacant homes, impossibility to use scale efficiency in service delivery, highlighting the social gaps, emergence of risks (social and cultural anomalies), and price fluctuations in the housing market, some local governments, especially in cities with growing populations, have taxed vacant homes and used the proceeds to improve housing and urban development services. In Iran's economy, the issue of tax on vacant houses has always been a problem before the revolution so that in different eras various laws have been passed to deal with it. However, in practice, it has faced numerous problems and bottlenecks. One of the most important reasons for these challenges is related to ignoring the executive body in applying this tax. In particular, due to the lack of attention to the position of municipalities in the process of identification and taxation of vacant properties and lands, these laws have failed to achieve their economic and social goals. However, because of owning a comprehensive system of auditing real estate and urban lands, municipalities have a comparative and absolute advantage over other bodies (Ministry of Roads and Urban Development and the Tax Affairs Organization) in the process of implementing the tax on vacant houses. The aim of this report is to describe and explain the role and position of municipalities in the implementation of the tax on vacant houses, its importance in creating new sources of income for Tehran Municipality, which results in improvement of the quality and services provided,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax
  • Vacant House
  • Local Governments
  • Tehran Municipality