محاسبه هزینه‌های محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاه‌های حرارتی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ اکوهیدرولوژی، گروه انرژی‏های نو و تجدیدپذیر، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه انرژی‏های نو و تجدیدپذیر، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در دهه‏های اخیر، تشدید مشکلات محیط‏ زیستی ناشی از افزایش جمعیت و مصرف انرژی شرایط نگرانی در مورد گرم شدن کرۀ زمین را فراهم آورده است. از این‌رو، مقالۀ حاضر با هدف ارزش‌گذاری مشکلات محیط زیستی ناشی از فعالیت نیروگاه‏ها به محاسبۀ هزینۀ‏ محیط زیستی پرداخته است. پژوهش پیش ‏رو با هدف محاسبۀ هزینه‏های محیط زیستی تولید برق از تکنولوژی‏های مختلف صورت گرفت. در این تحقیق 5 نیروگاه حرارتی استان تهران بررسی شد. با توجه به شاخص انتشار آلاینده‏ها و نیز تولید ناویژه هر نیروگاه در سال 1396 میزان آلایندۀ منتشرشده از نیروگاه‏‏های حرارتی تهران محاسبه شد. سپس، با توجه به شاخص انتشار هر گاز آلاینده، میزان حرارتی هر نیروگاه و ارزش محیط زیست آسیب‌دیده هزینۀ‏ محیط زیستی تولید برق از نیروگاه‏های حرارتی استان تهران محاسبه شد. نتایج نشان داد طی یک سال فعالیت نیروگاه‏های حرارتی این استان حدود 14 میلیون تن از انواع آلاینده‌ها وارد هوا می شود که CO2 و C از عمده‏ترین آلاینده‏ها به حساب می‏آیند. به طور متوسط، هزینۀ خارجی کل تولید برق از نیروگاه حرارتی در استان تهران برابر با 82/8 سنت بر کیلووات ساعت است که باید در هزینۀ نهایی تولید برق از این نیروگاه‏ها لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calculation of environmental costs of electricity generation (Case study of thermal power plants in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Mahsa Mousavi Reineh 1
  • Seyed Javad Sadatinejad 2
1 Msc. Student of Ecohydrology, Faculty of New of Science and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent decades, environmental problems caused by population growth and energy consumption have raised concerns about global warming.
Therefore, this article has calculated the environmental cost with the aim of evaluating the environmental problems caused by the operation of power plants. This study aimed to calculate the environmental costs of generating electricity from different technologies. In this research, 5 thermal power plants in Tehran province were investigated. According to the emission factor of pollutants and also the specific production of each power plant in 1396, the amount of pollutants emitted from Tehran thermal power plants was calculated. Then, according to the emission factor of each polluting gas, heat rate of each power plant and the value of the damaged environment, the environmental cost of electricity generation from thermal power plants in Tehran province was calculated. The results showed that during one year of operation of thermal power plants in Tehran province, about 14 million tons of various pollutants go into the air and CO2 and C are the main pollutants. On average, the total external cost of electricity production from thermal power plants in Tehran province is equal to 8.82 cents per kilowatt hour, which should be included in the final cost of electricity production from these power plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Costs
  • Electricity Generation
  • External Costs
  • Thermal Power Plant
  • .Air Pollution