ارزیابی پتانسیل توسعۀ اکوتوریسم شهری؛ مطالعۀ موردی: دریاچۀ دوقلو (سیاه‏ گاو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش به ارزیابی پتانسیل اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی دریاچه دوقلو(سیاه گاو) در توسعه اکوتوریسم شهرستان آبدانان می‌پردازد. در این راستا با بهره‌گیری از تکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای دریاچه دوقلو با استفاده از روش پیمایشی در قالب تکمیل پرسشنامه و مصاحبه در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مطالعه حاضر را گردشگران و کارشناسان حوزه گردشگری این منطقه، تشکیل داده‌اند. بر اساس نتایج ارزیابی نظر کارشناسان و گردشگران، مجموع امتیاز موزون برای نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌ها به ترتیب 40/4، 29/4، 45/4 و 59/4 تعیین شده است. بنابراین نتایج دریاچه دوقلو از نظر عوامل درونی در مجموع دارای قوت است و فرصت‌های محیطی بر تهدیدها غلبه دارند. لذا راهبرد تهاجمی (SO) برای کمک به توسعه‌ی اکوتوریسم دریاچه مناسب است. براین اساس لازم است با استفاده از نقاط قوت حداکثر استفاده از فرصت‌های محیطی دریاچه صورت گیرد. علاوه بر آن نتایج اولویت‌بندی موانع توسعه اکوتوریسم بیانگر آن است که از نظر هر دو گروه کارشناسان وگردشگران، مناسب نبودن شبکه حمل و نقل، نامناسب بودن امکانات بهداشتی و استراحتگاه در نزدیکی دریاچه، ضعف مدیریت و عدم هماهنگی سازمان‌های مرتبط با گردشگری و فقدان زیرساخت مناسب و تسهیلات رفاهی، بیشترین اثر منفی را بر توسعه‌ی اکوتوریسم منطقه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Assessment of The Potential for Developing Ecotourism (Case study: Twin lake black clover)

نویسندگان [English]

  • Samaneh Abedi 1
  • Nasrin Eftekharyan 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research evaluates the economic, social, and environmental potential of the twin lake (black cow) in the development of ecotourism in the city Abdanan. In this regard, using the swot technique, the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the Twin Lake, a survey method has been used to complete the questionnaire and interview. The statistical population of this study is the experts of the field of tourism and tourists in this region. The results showed that according to the experts' opinion, the total score was 4.40 for strengths and weaknesses and 4.45 for threats and opportunities. Also, according to the tourists' opinion, the total points awarded for the strengths and weaknesses of 4.29 and for the opportunities and threats are 4.59. Therefore, the twin lake is generally strong in terms of internal factors and, according to the results of environmental opportunities, overcome the threats. Therefore, aggressive strategy (SO) is suitable for contributing to the development of ecotourism of the lake. In other words, the use of environmental opportunities should be done using the lake's strengths. In this questionnaire, barriers to the development of ecotourism have been prioritized. For both groups, four options are not suitable for the transportation network. The lack of adequate health facilities and recreation facilities near the lake, lack of coordination of tourism organizations and the lack of proper infrastructure and welfare facilities have the most negative effects on ecotourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Offensive Strategy
  • Urban tourism
  • Sustainable development