ارزیابی اقتصادی نقشه‌های بزرگ‌مقیاس مستخرج از فتوگرامتری پهپادی در تهیۀ نقشه کاداستر شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه سنجش از دور و GIS، دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 استادیار، گروه سنجش از دور و GIS، دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 دانشیار، مرکز سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

در نقشه‌برداری زمینی برای تهیۀ کاداستر مناطق شهری، با دستگاه گیرندۀ متحرک، قطعات املاک طبق قانون جامع حد‌نگار، تعیین مختصات می‌شود. سپس، نقشۀ کاداستر تهیه شده و بعد از تثبیت، سند صادر می‏شود. تهیۀ این نقشه‏ها به دلیل مشکلاتی مانند اختلاف‌های ملکی، مسائل قومی و فرهنگی، مناطق صعب‏العبور و خطرناک که مراجعۀ مستقیم به محل ملک وجود ندارد، مشکلات فراوانی دارد. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف مقایسۀ روش فتوگرامتری پهپادی با نقشه‏برداری زمینی انجام شد. تصویربرداری توسط پهپاد Phantom4 از بافت مسکونی به مساحت 12‌ هزار مترمربع با ارتفاع پرواز 80 متر با پوشش طولی و عرضی 80 درصد انجام شد، طراحی و تعیین مختصات نقاط کنترل شامل 12نقطه توسط گیرندۀ متحرک GNSS/RTK با استفاده از شبکۀ شمیم صورت گرفت. مثلث‌بندی و محاسبات فتوگرامتری در محیط نرم‌افزار Agisoft، عملیات تبدیل و تعیین مختصات گوشه‏ها در Leica و ویرایش‏های بعدی در Bentley انجام شد. طول‏های املاک به روش فتوگرامتری پهپاد با طول‏های سندی استخراج‌شده از بانک جامع کاداستر با استفاده از آزمون T بررسی و اختلاف معناداری نداشتند. همچنین از نظر دقت، زمان و هزینه با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد روش پهپاد فتوگرامتری با توجه به میزان خطا برای نقاط کنترل (RMSE: X=3.51,Y=4.94, Z=0.60cm) و نقاط چک (RMSE: X=3.87 ,Y=5.75 Z=2.38cm) دقت لازم برای تهیۀ نقشۀ 1:500 را دارد. همچنین، هزینۀ فتوگرامتری پهپاد 25 درصد هزینۀ برداشت زمینی و زمان صرف‌شده در فتوگرامتری پهپاد 31 درصد زمان برداشت زمینی بود. براساس نتایج روش فتوگرامتری پهپاد در خصوص هزینه و زمان هم نسبت به روش زمینی به‌صرفه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Large Scale Maps Extracted by UAV photogrammetry for Preparing Urban Cadastral Map

نویسندگان [English]

  • Seyedreza Zakizadeh 1
  • Zahra Azizi 2
  • Saeed Sadeghian 3
1 MSc Student, Department of remote sensing and GIS, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Assistant professor, Department of remote sensing and GIS, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
3 Associate professor, Shahid Beheshti University, Tehran.
چکیده [English]

In organizations like ‘The organization Registration of Documents and Estate’ that users need update and precise Information of varieties of land properties, traditional surveying cannot meet the today’s needs. This research with the aim of assessing and comparing land surveying method by using of UAV photogrammetry has done. For this purpose, imaging by UAV Phantom4 pro V2 from residential context in the height of 80 meter, with the length and width of 80% designed and then coordinates’ determination of land surveying control points including 12 points (6 control points and 6 check points) by the GNSS/RTK rover, which has done with the help of Shamim Network. Triangulation and photogrammetry computation in Agisoft (photoScan) environment and transformation operation and coordinates’ determination of properties vertex (map preparation) is done. Length of the property sides achieved by UAV photogrammetry method along with deeds lengths are extracted from Comprehensive Cadastral Database and compared in terms of precision, time and cost and the results show that the use of UAV photogrammetry method not only has a good precision and low amount of error for control points (RMSE: X=3.51,Y=4.94, Z=0.60cm) and check points (RMSE: X=3.87 ,Y=5.75 Z=2.38cm) but also are suitable for preparation of 1:500 map. Additionally, according to the achieved results the cost of UAV photogrammetry is 25% of land determination coordinates and the time devoted to UAV photogrammetry is 31% of the time of land determination coordinates. Therefore, UAV photogrammetry method in terms of cost and time is also cost effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UAV photogrammetry
  • Cadastral Map
  • Shamim System