ارائۀ مدل بازاریابی توسعۀ گردشگری سلامت شهر تهران با استفاده از روش گراندد تئوری

دوره 4، شماره 3، مهر 1402، صفحه 6-21

10.22034/uep.2023.401857.1373

علی باقری؛ علیرضا روستا؛ لطف‌الله فروزنده؛ فرزاد آسایش


تبیین اثرگذاری هوش مصنوعی بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: کلانشهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.22034/uep.2024.442663.1461

علی اکبر عنابستانی؛ جمیله توکلی نیا؛ نسیم نیکنامی


تبیین پدیده رانت‌زایی در شهرسازی و ارائه الگوی جایگزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22034/uep.2024.442937.1463

مازیار نبی زاده ذوالپیرانی؛ محمدتقی پیربابایی؛ یاسر شهبازی


تبیین توزیع فضایی سرمایه خلاق به عنوان پیشران رشد اقتصادی کلانشهرهای ایران

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 37-51

10.22034/uep.2022.344994.1241

باقر فتوحی مهربانی؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی


واکاوی مفهوم انقباض شهری و عوامل موثر بر شکل‌گیری آن (نمونه موردی: شهر ارکواز استان ایلام )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1403

10.22034/uep.2024.440680.1458

زینب عادلی؛ آذین پیراسته


بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 36-47

10.22034/UE.2020.09.04

مظفر صادقی؛ جمال بافرانی؛ پروانه مهدوی؛ زهرا غلامرضایی


تبیین وضعیت و عوامل اثرگذار برکیفیت زندگی در بافت تاریخی و سطح شهر قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.22034/uep.2024.432161.1450

آرمین اسلامی؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی


تحلیل جنبش پیاده محوری از نظر نارسائی کیفیت فضائی در پیاده‌راه ارک تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22034/uep.2024.437117.1456

افرنگ بیگ نژاد هریس؛ رضا ولیزاده؛ علی پناهی