موضوعات = اقتصاد منطقه ای
آیندة توسعة فضایی منطقة غرب استان کرمانشاه بر مبنای صنعت انرژی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 355-373

10.22034/UE.2022.2.04.08

محمد حسین شریف زادگان؛ سحر ندایی طوسی؛ امید پیریان کلات


واکاوی موانع کسب‌وکارهای شبکه توزیع کالا و خدمات در استان ایلام

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 147-161

10.22034/UE.2021.02.03.03

یزدان قدیمی؛ همایون مرادنژادی؛ حشمت اله عسگری