موضوعات = برنامه ریزی شهری
تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های شهرسازی خانواده_مبنا در محله‌های اسلامی-ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22034/uep.2024.430285.1445

اصغر مولائی؛ مریم محمدزاده؛ لیلا مدقالچی


آینده نگاری روند گسترش سکونتگاه های غیررسمی شهر خوی با رویکرد سناریونویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

10.22034/uep.2024.417327.1410

هادی حکیمی؛ فریدون بابایی اقدم؛ اکبر اصغری زمانی؛ هادی نقیبی


ارائه مدل عوامل مؤثر بر توسعه آینده شهرهای هوشمند پایدار با تأکید بر مدیریت بهینه انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

10.22034/uep.2024.423160.1424

شهریار شیرویه پور؛ سید مرتضی مرتضوی؛ روح الله بیات


تبیین وضعیت و عوامل اثرگذار برکیفیت زندگی در بافت تاریخی و سطح شهر قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.22034/uep.2024.432161.1450

آرمین اسلامی؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی


مولفه های کیفیت محیطی و تاًثیر آن بر انحرافات اجتماعی در مناطق حاشیه نشین مطالعه موردی: شهر مراغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/uep.2024.428971.1441

علی آذر؛ پرینا سهراب درخشی


تحلیل جنبش پیاده محوری از نظر نارسائی کیفیت فضائی در پیاده‌راه ارک تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22034/uep.2024.437117.1456

افرنگ بیگ نژاد هریس؛ رضا ولیزاده؛ علی پناهی


واکاوی تاب آوری اجتماعی در بافت های شهری سنندج و اثر بازآفرینی در آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22034/uep.2024.427884.1439

سیروان صیدی؛ مهدی مدیری؛ رحیم سرور


بررسی عوامل مؤثر بر پایداری در شهرهای کوچک و میانی با کاربست معادلات ساختاری

دوره 4، شماره 4، دی 1402، صفحه 42-57

10.22034/uep.2023.429133.1442

آرمین اسلامی؛ ندا سلخوری غیاثوند؛ ملیحه باباخانی


عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن از دیدگاه ساکنان در محلۀ چرنداب شهر تبریز

دوره 4، شماره 3، مهر 1402، صفحه 172-187

10.22034/uep.2023.424496.1430

علی زینالی عظیم؛ بهرام محمدیان؛ محمد جدیری عباسی؛ سولماز بابازاده اسکویی؛ لیدا اخلاقی


نقش برنامه‌ریزی شهری در طراحی الگوی مطلوب رسانۀ ملی با تأکید بر فرهنگ قومی

دوره 4، شماره 2، تیر 1402، صفحه 84-95

10.22034/uep.2023.402135.1374

مصطفی رضائی؛ سید محسن بنی‌هاشمی؛ بهرام علیشیری


بازآفرینی بافت تاریخی‌ـ فرهنگی شهر ارومیه جهت تحقق‌بخشی توسعۀ پایدار

دوره 4، شماره 2، تیر 1402، صفحه 96-112

10.22034/uep.2023.393647.1353

مریم برانی؛ اکبر عبدالله‌زاده طرف؛ مهسا فرامرزی اصلی


الگوی سرمایه‌گذاری مسکن با رویکرد بازارهای موازی

دوره 4، شماره 2، تیر 1402، صفحه 134-148

10.22034/uep.2023.390253.1350

فاطمه پیری؛ سعید امانپور؛ ابوالفضل مشکینی