کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
.تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 187-199

10.22034/UE.2021.02.03.06

حمید ناصری؛ پریوش نوربخش؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری